Close Sidebar

שאלות ותשובות אחרונות בקטגוריית רשויות מקומיות

0 הצבעות
1 תשובה

כמה כינויים יש לירושלים?

מי יודע כמה כינויים יש לעיר ירושלים? שמעתי שיש כמה עשרות של כינויים ושמות.. זה נכון?

שאלה נשאלה ב- 28 אפריל, 2016 בקטגוריית רשויות מקומיות על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה זבל מייצר אדם ביום?

מי יודע כמה זבל מייצר אדם ביום?

נתקבלה תשובה 24 פברואר, 2016 בקטגוריית רשויות מקומיות על ידי יורם בן אבו (227k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אשפה מייצר אדם ביום?

מי יודע כמה אשפה מייצר אדם ביום?

נתקבלה תשובה 17 פברואר, 2016 בקטגוריית רשויות מקומיות על ידי יורם בן אבו (227k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה ארנונה משלמים בתל אביב?

מי יודע כמה ארנונה משלמים בתל אביב?

נתקבלה תשובה 15 פברואר, 2016 בקטגוריית רשויות מקומיות על ידי יורם בן אבו (227k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה ארנונה משלמים בחיפה?

מי יודע כמה ארנונה משלמים בחיפה?

שאלה נשאלה ב- 15 פברואר, 2016 בקטגוריית רשויות מקומיות על ידי קלרה79 (100 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה תושבים יש בישוב נירית נכון ל2015?

מישהו יכול לתת לי את מספר התושבים העדכני ביותר שיש בנירית? אם יש נתונים לגביי מספר התושבים בסוף 2015 זה יהיה מצויין. ואם אין, אז גם נתונים לסוף 2014 יהיה טוב. תודה.

שאלה נשאלה ב- 3 פברואר, 2016 בקטגוריית רשויות מקומיות על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה תושבים יש בקיבוץ עין המפרץ נכון ל2015?

מישהו יכול לתת לי את מספר התושבים העדכני ביותר שיש בעין המפרץ? אם יש נתונים לגביי מספר התושבים בסוף 2015 זה יהיה מצויין. ואם אין, אז גם נתונים לסוף 2014 יהיה טוב. תודה.

שאלה נשאלה ב- 3 פברואר, 2016 בקטגוריית רשויות מקומיות על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה תושבים יש בישוב בת עין נכון ל2015?

מישהו יכול לתת לי את מספר התושבים העדכני ביותר שיש בבת עין? אם יש נתונים לגביי מספר התושבים בסוף 2015 זה יהיה מצויין. ואם אין, אז גם נתונים לסוף 2014 יהיה טוב. תודה.

נתקבלה תשובה 3 פברואר, 2016 בקטגוריית רשויות מקומיות על ידי אזרח ישראלי (26.4k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה תושבים יש בקיבוץ בית השיטה נכון ל2015?

מישהו יכול לתת לי את מספר התושבים העדכני ביותר שיש בבית השיטה? אם יש נתונים לגביי מספר התושבים בסוף 2015 זה יהיה מצויין. ואם אין, אז גם נתונים לסוף 2014 יהיה טוב. תודה.

שאלה נשאלה ב- 3 פברואר, 2016 בקטגוריית רשויות מקומיות על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה תושבים יש בקיבוץ משמר העמק נכון ל2015?

מישהו יכול לתת לי את מספר התושבים העדכני ביותר שיש במשמר העמק? אם יש נתונים לגביי מספר התושבים בסוף 2015 זה יהיה מצויין. ואם אין, אז גם נתונים לסוף 2014 יהיה טוב. תודה.

נתקבלה תשובה 3 פברואר, 2016 בקטגוריית רשויות מקומיות על ידי אזרח ישראלי (26.4k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה תושבים יש במושב ביצרון נכון ל2015?

מישהו יכול לתת לי את מספר התושבים העדכני ביותר שיש בביצרון? אם יש נתונים לגביי מספר התושבים בסוף 2015 זה יהיה מצויין. ואם אין, אז גם נתונים לסוף 2014 יהיה טוב. תודה.

נתקבלה תשובה 3 פברואר, 2016 בקטגוריית רשויות מקומיות על ידי אזרח ישראלי (26.4k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה תושבים יש במושב אלישמע נכון ל2015?

מישהו יכול לתת לי את מספר התושבים העדכני ביותר שיש באלישמע? אם יש נתונים לגביי מספר התושבים בסוף 2015 זה יהיה מצויין. ואם אין, אז גם נתונים לסוף 2014 יהיה טוב. תודה.

נתקבלה תשובה 3 פברואר, 2016 בקטגוריית רשויות מקומיות על ידי אזרח ישראלי (26.4k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה תושבים יש בישוב עלמון נכון ל2015?

מישהו יכול לתת לי את מספר התושבים העדכני ביותר שיש בעלמון? אם יש נתונים לגביי מספר התושבים בסוף 2015 זה יהיה מצויין. ואם אין, אז גם נתונים לסוף 2014 יהיה טוב. תודה.

נתקבלה תשובה 3 פברואר, 2016 בקטגוריית רשויות מקומיות על ידי אזרח ישראלי (26.4k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה תושבים יש במושב מאור נכון ל2015?

מישהו יכול לתת לי את מספר התושבים העדכני ביותר שיש במאור? אם יש נתונים לגביי מספר התושבים בסוף 2015 זה יהיה מצויין. ואם אין, אז גם נתונים לסוף 2014 יהיה טוב. תודה.

נתקבלה תשובה 3 פברואר, 2016 בקטגוריית רשויות מקומיות על ידי אזרח ישראלי (26.4k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה תושבים יש בישוב בית חורון נכון ל2015?

מישהו יכול לתת לי את מספר התושבים העדכני ביותר שיש בבית חורון? אם יש נתונים לגביי מספר התושבים בסוף 2015 זה יהיה מצויין. ואם אין, אז גם נתונים לסוף 2014 יהיה טוב. תודה.

נתקבלה תשובה 3 פברואר, 2016 בקטגוריית רשויות מקומיות על ידי אזרח ישראלי (26.4k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה תושבים יש במושב כפר הנגיד נכון ל2015?

מישהו יכול לתת לי את מספר התושבים העדכני ביותר שיש בכפר הנגיד? אם יש נתונים לגביי מספר התושבים בסוף 2015 זה יהיה מצויין. ואם אין, אז גם נתונים לסוף 2014 יהיה טוב. תודה.

נתקבלה תשובה 3 פברואר, 2016 בקטגוריית רשויות מקומיות על ידי אזרח ישראלי (26.4k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה תושבים יש במושב מסילת ציון נכון ל2015?

מישהו יכול לתת לי את מספר התושבים העדכני ביותר שיש במסילת ציון? אם יש נתונים לגביי מספר התושבים בסוף 2015 זה יהיה מצויין. ואם אין, אז גם נתונים לסוף 2014 יהיה טוב. תודה.

שאלה נשאלה ב- 3 פברואר, 2016 בקטגוריית רשויות מקומיות על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה תושבים יש במושב טל שחר נכון ל2015?

מישהו יכול לתת לי את מספר התושבים העדכני ביותר שיש בטל שחר? אם יש נתונים לגביי מספר התושבים בסוף 2015 זה יהיה מצויין. ואם אין, אז גם נתונים לסוף 2014 יהיה טוב. תודה.

שאלה נשאלה ב- 3 פברואר, 2016 בקטגוריית רשויות מקומיות על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה תושבים יש במושב כפר ביל"ו נכון ל2015?

מישהו יכול לתת לי את מספר התושבים העדכני ביותר שיש בכפר ביל"ו? אם יש נתונים לגביי מספר התושבים בסוף 2015 זה יהיה מצויין. ואם אין, אז גם נתונים לסוף 2014 יהיה טוב. תודה.

שאלה נשאלה ב- 3 פברואר, 2016 בקטגוריית רשויות מקומיות על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה תושבים יש במושב ניר צבי נכון ל2015?

מישהו יכול לתת לי את מספר התושבים העדכני ביותר שיש בניר צבי? אם יש נתונים לגביי מספר התושבים בסוף 2015 זה יהיה מצויין. ואם אין, אז גם נתונים לסוף 2014 יהיה טוב. תודה.

נתקבלה תשובה 3 פברואר, 2016 בקטגוריית רשויות מקומיות על ידי אזרח ישראלי (26.4k נקודות)
למידע נוסף עבור כל השאלות בקטגוריה זו
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...