Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

שאלות ותשובות אחרונות בקטגוריית אנשי עסקים

0 הצבעות
1 תשובה

כמה שווה טדי שגיא? בכמה מוערך ההון של טדי שגיא?

מי יודע כמה שווה טדי שגיא?

שאלה נשאלה ב- 2 יוני, 2016 בקטגוריית אנשי עסקים על ידי שוששש... (870 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שווה עודד מוזס? בכמה מעריכים את ההון של עודד מוזס?

מה יודע מה שווי ההון של עודד מוזס? ובאיזה מקום הם מדורגים ברשימת האנשים הכי עשירים בישראל?

שאלה נשאלה ב- 2 יוני, 2016 בקטגוריית אנשי עסקים על ידי מזרחי (20k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שווה משפחת מנור? בכמה מעריכים את ההון של משפחת מנור?

מה יודע מה שווי ההון של משפחת מנור? ובאיזה מקום הם מדורגים ברשימת האנשים הכי עשירים בישראל?

נתקבלה תשובה 2 יוני, 2016 בקטגוריית אנשי עסקים על ידי רותם (28.7k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שווה משפחת אגסי? בכמה מעריכים את ההון של משפחת אגסי?

מה יודע מה שווי ההון של משפחת אגסי? ובאיזה מקום הם מדורגים ברשימת האנשים הכי עשירים בישראל?

נתקבלה תשובה 2 יוני, 2016 בקטגוריית אנשי עסקים על ידי רותם (28.7k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שווה שרגא בירן? בכמה מעריכים את ההון של שרגא בירן?

מה יודע מה שווי ההון של שרגא בירן? ובאיזה מקום הם מדורגים ברשימת האנשים הכי עשירים בישראל?

נתקבלה תשובה 2 יוני, 2016 בקטגוריית אנשי עסקים על ידי רותם (28.7k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שווה דן אורן? בכמה מעריכים את ההון של דן אורן?

מה יודע מה שווי ההון של דן אורן? ובאיזה מקום הם מדורגים ברשימת האנשים הכי עשירים בישראל?

שאלה נשאלה ב- 2 יוני, 2016 בקטגוריית אנשי עסקים על ידי מזרחי (20k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שווה ליאון קופלר? בכמה מעריכים את ההון של ליאון קופלר?

מה יודע מה שווי ההון של ליאון קופלר? ובאיזה מקום הם מדורגים ברשימת האנשים הכי עשירים בישראל?

שאלה נשאלה ב- 2 יוני, 2016 בקטגוריית אנשי עסקים על ידי מזרחי (20k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שווה אודי רקנאטי ויהודית יובל רקנאטי? בכמה מעריכים את ההון של אודי רקנאטי ויהודית יובל רקנאטי?

מה יודע מה שווי ההון של אודי רקנאטי ויהודית יובל רקנאטי? ובאיזה מקום הם מדורגים ברשימת האנשים הכי עשירים בישראל?

נתקבלה תשובה 2 יוני, 2016 בקטגוריית אנשי עסקים על ידי רותם (28.7k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שווה ארווין אייזנברג? בכמה מעריכים את ההון של ארווין אייזנברג?

מה יודע מה שווי ההון של ארווין אייזנברג? ובאיזה מקום הם מדורגים ברשימת האנשים הכי עשירים בישראל?

נתקבלה תשובה 2 יוני, 2016 בקטגוריית אנשי עסקים על ידי רותם (28.7k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שווה זליג ומרטין ונגרובסקי? בכמה מעריכים את ההון של זליג ומרטין ונגרובסקי?

מה יודע מה שווי ההון של זליג ומרטין ונגרובסקי? ובאיזה מקום הם מדורגים ברשימת האנשים הכי עשירים בישראל?

נתקבלה תשובה 2 יוני, 2016 בקטגוריית אנשי עסקים על ידי רותם (28.7k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שווה מארק ורותה זנדמן? בכמה מעריכים את ההון של מארק ורותה זנדמן?

מה יודע מה שווי ההון של מארק ורותה זנדמן? ובאיזה מקום הם מדורגים ברשימת האנשים הכי עשירים בישראל?

נתקבלה תשובה 2 יוני, 2016 בקטגוריית אנשי עסקים על ידי רותם (28.7k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שווה קובי הלפרין? בכמה מעריכים את ההון של קובי הלפרין?

מה יודע מה שווי ההון של קובי הלפרין? ובאיזה מקום הם מדורגים ברשימת האנשים הכי עשירים בישראל?

נתקבלה תשובה 2 יוני, 2016 בקטגוריית אנשי עסקים על ידי רותם (28.7k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שווה דודי וירניק? בכמה מעריכים את ההון של דודי וירניק?

מה יודע מה שווי ההון של דודי וירניק? ובאיזה מקום הם מדורגים ברשימת האנשים הכי עשירים בישראל?

נתקבלה תשובה 2 יוני, 2016 בקטגוריית אנשי עסקים על ידי רותם (28.7k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שווה יוסי הולנדר? בכמה מעריכים את ההון של יוסי הולנדר?

מה יודע מה שווי ההון של יוסי הולנדר? ובאיזה מקום הם מדורגים ברשימת האנשים הכי עשירים בישראל?

נתקבלה תשובה 2 יוני, 2016 בקטגוריית אנשי עסקים על ידי רותם (28.7k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שווה עדי טטרקו ואלון כהן? בכמה מעריכים את ההון של עדי טטרקו ואלון כהן?

מה יודע מה שווי ההון של עדי טטרקו ואלון כהן? ובאיזה מקום הם מדורגים ברשימת האנשים הכי עשירים בישראל?

נתקבלה תשובה 2 יוני, 2016 בקטגוריית אנשי עסקים על ידי רותם (28.7k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שווה אודי אנג'ל? בכמה מעריכים את ההון של אודי אנג'ל?

מה יודע מה שווי ההון של אודי אנג'ל? ובאיזה מקום הם מדורגים ברשימת האנשים הכי עשירים בישראל?

נתקבלה תשובה 2 יוני, 2016 בקטגוריית אנשי עסקים על ידי רותם (28.7k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שווה יעל אלמוג זכאי? בכמה מעריכים את ההון של יעל אלמוג זכאי?

מה יודע מה שווי ההון של יעל אלמוג זכאי? ובאיזה מקום הם מדורגים ברשימת האנשים הכי עשירים בישראל?

נתקבלה תשובה 2 יוני, 2016 בקטגוריית אנשי עסקים על ידי רותם (28.7k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שווה משפחת הורוביץ? בכמה מעריכים את ההון של משפחת הורוביץ?

מה יודע מה שווי ההון של משפחת הורוביץ? ובאיזה מקום הם מדורגים ברשימת האנשים הכי עשירים בישראל?

נתקבלה תשובה 2 יוני, 2016 בקטגוריית אנשי עסקים על ידי רותם (28.7k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שווה דוד פתאל? בכמה מעריכים את ההון של דוד פתאל?

מה יודע מה שווי ההון של דוד פתאל? ובאיזה מקום הם מדורגים ברשימת האנשים הכי עשירים בישראל?

שאלה נשאלה ב- 2 יוני, 2016 בקטגוריית אנשי עסקים על ידי מזרחי (20k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שווה אלכס וברונו לנדסברג, איה שחר? בכמה מעריכים את ההון של אלכס וברונו לנדסברג, איה שחר?

מה יודע מה שווי ההון של אלכס וברונו לנדסברג, איה שחר? ובאיזה מקום הם מדורגים ברשימת האנשים הכי עשירים בישראל?

נתקבלה תשובה 2 יוני, 2016 בקטגוריית אנשי עסקים על ידי רותם (28.7k נקודות)
למידע נוסף עבור כל השאלות בקטגוריה זו
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...