Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

שאלות ותשובות אחרונות בקטגוריית מתמטיקה

0 הצבעות
1 תשובה

האם חשוב לעשות 5 יחידות במתמטיקה? האם מי שעושה חמש יחידות במתמטיקה מצליח יותר בחיים?

המורה אמר לבני שחשוב מאוד שיעשה 5 יחידות במתמטיקה ושמי שלא עושה חמש יחידות מצליח פחות בחיים, מה אתם אומרים?

שאלה נשאלה ב- 23 מאי, 2016 בקטגוריית מתמטיקה על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אפסים יש במיליון?

מי יודע כמה אפסים יש במיליון?

שאלה נשאלה ב- 15 פברואר, 2016 בקטגוריית מתמטיקה על ידי קלרה79 (100 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אפסים יש בטריליון?

מי יודע כמה אפסים יש בטריליון?

שאלה נשאלה ב- 15 פברואר, 2016 בקטגוריית מתמטיקה על ידי קלרה79 (100 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אפסים יש במיליארד?

מי יודע כמה אפסים יש במיליארד?

נתקבלה תשובה 15 פברואר, 2016 בקטגוריית מתמטיקה על ידי יורם בן אבו (227k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אלכסונים יש במצולע עם n צלעות?

מי יכול לומר לי כמה אלכסונים יש במצולע עם n צלעות?

שאלה נשאלה ב- 14 פברואר, 2016 בקטגוריית מתמטיקה על ידי קלרה79 (100 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אלכסונים יש במחומש?

מי יכול לומר לי כמה אלכסונים יש במחומש?

נתקבלה תשובה 14 פברואר, 2016 בקטגוריית מתמטיקה על ידי יורם בן אבו (227k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אלכסונים יש במשושה?

מי יכול לומר לי כמה אלכסונים יש במשושה?

נתקבלה תשובה 14 פברואר, 2016 בקטגוריית מתמטיקה על ידי יורם בן אבו (227k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אלפים יש במיליון?

מי יכול לומר לי כמה אלפים יש במיליון?

נתקבלה תשובה 14 פברואר, 2016 בקטגוריית מתמטיקה על ידי יורם בן אבו (227k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה זה מיליארד במיליון

מי יודע כמה זה מיליארד במיליון?

נתקבלה תשובה 27 ינואר, 2016 בקטגוריית מתמטיקה על ידי יורם בן אבו (227k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה זה מיליון כפול מיליון

מי יודע כמה זה מיליון כפול מיליון?

נתקבלה תשובה 27 ינואר, 2016 בקטגוריית מתמטיקה על ידי יורם בן אבו (227k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איך עושים פאי במקלדת , איך רושמים פאי במקלדת?

מי יודע איך עושים פאי במקלדת , איך רושמים פאי במקלדת?

שאלה נשאלה ב- 22 ינואר, 2016 בקטגוריית מתמטיקה על ידי קלרה79 (100 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה זה היקף מעגל

מי יודע כמה זה היקף מעגל

נתקבלה תשובה 22 ינואר, 2016 בקטגוריית מתמטיקה על ידי נוסע מתמיד גולד (50.4k נקודות)
התחל על ידי יצירת שאלה
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...