Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

שאלות ותשובות אחרונות בקטגוריית שונות

0 הצבעות
1 תשובה

מה המקור או הסיבה לשמות הרחובות בנתיבות?

נתקבלה תשובה 27 אוגוסט, 2016 בקטגוריית שונות על ידי tzabar (51.1k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה סטודנטים לומדים במכללה האקדמית לחברה ואמנויות?

מי יודע כמה סטודנטים לומדים במכללה האקדמית לחברה ואמנויות?

נתקבלה תשובה 24 אפריל, 2016 בקטגוריית שונות על ידי יורם בן אבו (227k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה סטודנטים לומדים במרכז האקדמי שלם?

מי יודע כמה סטודנטים לומדים במרכז האקדמי שלם?

נתקבלה תשובה 24 אפריל, 2016 בקטגוריית שונות על ידי יורם בן אבו (227k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה סטודנטים לומדים באוניברסיטה הפתוחה?

מי יודע כמה סטודנטים לומדים באוניברסיטה הפתוחה?

נתקבלה תשובה 24 אפריל, 2016 בקטגוריית שונות על ידי יורם בן אבו (227k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה סטודנטים לומדים במרכז האקדמי פרס?

מי יודע כמה סטודנטים לומדים במרכז האקדמי פרס?

שאלה נשאלה ב- 24 אפריל, 2016 בקטגוריית שונות על ידי קלרה79 (100 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה סטודנטים לומדים במכון שכטר למדעי היהדות?

מי יודע כמה סטודנטים לומדים במכון שכטר למדעי היהדות?

שאלה נשאלה ב- 24 אפריל, 2016 בקטגוריית שונות על ידי קלרה79 (100 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה סטודנטים לומדים במכללה האקדמית לישראל רמת גן?

מי יודע כמה סטודנטים לומדים במכללה האקדמית לישראל רמת גן?

שאלה נשאלה ב- 24 אפריל, 2016 בקטגוריית שונות על ידי קלרה79 (100 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה סטודנטים לומדים במרכז האקדמי כרמל?

מי יודע כמה סטודנטים לומדים במרכז האקדמי כרמל?

שאלה נשאלה ב- 24 אפריל, 2016 בקטגוריית שונות על ידי קלרה79 (100 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה סטודנטים לומדים במרכז הבינתחומי בהרצליה?

מי יודע כמה סטודנטים לומדים במרכז הבינתחומי בהרצליה?

נתקבלה תשובה 24 אפריל, 2016 בקטגוריית שונות על ידי יורם בן אבו (227k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה סטודנטים לומדים במרכז אקדמי למשפטים ועסקים?

מי יודע כמה סטודנטים לומדים במרכז אקדמי למשפטים ועסקים?

נתקבלה תשובה 24 אפריל, 2016 בקטגוריית שונות על ידי יורם בן אבו (227k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה סטודנטים לומדים בקריה האקדמית קרית אונו?

מי יודע כמה סטודנטים לומדים בקריה האקדמית קרית אונו?

נתקבלה תשובה 24 אפריל, 2016 בקטגוריית שונות על ידי יורם בן אבו (227k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה סטודנטים לומדים במכללת שערי משפט?

מי יודע כמה סטודנטים לומדים במכללת שערי משפט?

שאלה נשאלה ב- 24 אפריל, 2016 בקטגוריית שונות על ידי קלרה79 (100 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה סטודנטים לומדים במכללה האקדמית נתניה?

מי יודע כמה סטודנטים לומדים במכללה האקדמית נתניה?

נתקבלה תשובה 24 אפריל, 2016 בקטגוריית שונות על ידי יורם בן אבו (227k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה סטודנטים לומדים במכללה האקדמית אחוה?

מי יודע כמה סטודנטים לומדים במכללה האקדמית אחוה?

נתקבלה תשובה 24 אפריל, 2016 בקטגוריית שונות על ידי יורם בן אבו (227k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה סטודנטים לומדים במכללה למינהל בת"א?

מי יודע כמה סטודנטים לומדים במכללה למינהל בת"א?

נתקבלה תשובה 24 אפריל, 2016 בקטגוריית שונות על ידי יורם בן אבו (227k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה סטודנטים לומדים במכללת אריאל?

מי יודע כמה סטודנטים לומדים במכללת אריאל?

נתקבלה תשובה 24 אפריל, 2016 בקטגוריית שונות על ידי יורם בן אבו (227k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה סטודנטים לומדים בבצלאל?

מי יודע כמה סטודנטים לומדים בבצלאל?

שאלה נשאלה ב- 24 אפריל, 2016 בקטגוריית שונות על ידי קלרה79 (100 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה סטודנטים לומדים באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים ע"ש רובין?

מי יודע כמה סטודנטים לומדים באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים ע"ש רובין?

שאלה נשאלה ב- 24 אפריל, 2016 בקטגוריית שונות על ידי קלרה79 (100 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה סטודנטים לומדים במכללת עמק יזרעאל?

מי יודע כמה סטודנטים לומדים במכללת עמק יזרעאל?

נתקבלה תשובה 24 אפריל, 2016 בקטגוריית שונות על ידי יורם בן אבו (227k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה סטודנטים לומדים במכללת ספיר?

מי יודע כמה סטודנטים לומדים במכללת ספיר?

שאלה נשאלה ב- 24 אפריל, 2016 בקטגוריית שונות על ידי קלרה79 (100 נקודות)
למידע נוסף עבור כל השאלות בקטגוריה זו
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...