Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

שאלות ותשובות אחרונות בקטגוריית כימיה

0 הצבעות
1 תשובה

כמה אטומים יש במולקולה? איך יודעים כמה אטומים יש במולקולה?

מי יכול לומר לי כמה אטומים יש במולקולה? איך יודעים כמה אטומים יש במולקולה?

שאלה נשאלה ב- 14 פברואר, 2016 בקטגוריית כימיה על ידי שאלות בכימיה (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אלקטרונים יש באונונאוקטיום? מה כמות האלקטרונים באטום אונונאוקטיום?

מי יכול לומר לי כמה אלקטרונים יש באטום של אונונאוקטיום? תודה

נתקבלה תשובה 14 פברואר, 2016 בקטגוריית כימיה על ידי יורם בן אבו (227k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אלקטרונים יש בליברמוריום? מה כמות האלקטרונים באטום ליברמוריום?

מי יכול לומר לי כמה אלקטרונים יש באטום של ליברמוריום? תודה

נתקבלה תשובה 14 פברואר, 2016 בקטגוריית כימיה על ידי יורם בן אבו (227k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אלקטרונים יש באונונספטיום? מה כמות האלקטרונים באטום אונונספטיום?

מי יכול לומר לי כמה אלקטרונים יש באטום של אונונספטיום? תודה

נתקבלה תשובה 14 פברואר, 2016 בקטגוריית כימיה על ידי יורם בן אבו (227k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אלקטרונים יש באונונפנטיום? מה כמות האלקטרונים באטום אונונפנטיום?

מי יכול לומר לי כמה אלקטרונים יש באטום של אונונפנטיום? תודה

שאלה נשאלה ב- 14 פברואר, 2016 בקטגוריית כימיה על ידי שאלות בכימיה (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אלקטרונים יש באונונטריום? מה כמות האלקטרונים באטום אונונטריום?

מי יכול לומר לי כמה אלקטרונים יש באטום של אונונטריום? תודה

נתקבלה תשובה 14 פברואר, 2016 בקטגוריית כימיה על ידי יורם בן אבו (227k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אלקטרונים יש בפלרוביום? מה כמות האלקטרונים באטום פלרוביום?

מי יכול לומר לי כמה אלקטרונים יש באטום של פלרוביום? תודה

נתקבלה תשובה 14 פברואר, 2016 בקטגוריית כימיה על ידי יורם בן אבו (227k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אלקטרונים יש בקופרניקיום? מה כמות האלקטרונים באטום קופרניקיום?

מי יכול לומר לי כמה אלקטרונים יש באטום של קופרניקיום? תודה

שאלה נשאלה ב- 14 פברואר, 2016 בקטגוריית כימיה על ידי שאלות בכימיה (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אלקטרונים יש ברנטגניום? מה כמות האלקטרונים באטום רנטגניום?

מי יכול לומר לי כמה אלקטרונים יש באטום של רנטגניום? תודה

שאלה נשאלה ב- 14 פברואר, 2016 בקטגוריית כימיה על ידי שאלות בכימיה (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אלקטרונים יש בדרמשטטיום? מה כמות האלקטרונים באטום דרמשטטיום?

מי יכול לומר לי כמה אלקטרונים יש באטום של דרמשטטיום? תודה

נתקבלה תשובה 14 פברואר, 2016 בקטגוריית כימיה על ידי יורם בן אבו (227k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אלקטרונים יש בהאסיום? מה כמות האלקטרונים באטום האסיום?

מי יכול לומר לי כמה אלקטרונים יש באטום של האסיום? תודה

נתקבלה תשובה 14 פברואר, 2016 בקטגוריית כימיה על ידי יורם בן אבו (227k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אלקטרונים יש במייטנריום? מה כמות האלקטרונים באטום מייטנריום?

מי יכול לומר לי כמה אלקטרונים יש באטום של מייטנריום? תודה

נתקבלה תשובה 14 פברואר, 2016 בקטגוריית כימיה על ידי יורם בן אבו (227k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אלקטרונים יש בבוהריום? מה כמות האלקטרונים באטום בוהריום?

מי יכול לומר לי כמה אלקטרונים יש באטום של בוהריום? תודה

נתקבלה תשובה 14 פברואר, 2016 בקטגוריית כימיה על ידי יורם בן אבו (227k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אלקטרונים יש בסיבורגיום? מה כמות האלקטרונים באטום סיבורגיום?

מי יכול לומר לי כמה אלקטרונים יש באטום של סיבורגיום? תודה

נתקבלה תשובה 14 פברואר, 2016 בקטגוריית כימיה על ידי יורם בן אבו (227k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אלקטרונים יש בדובניום? מה כמות האלקטרונים באטום דובניום?

מי יכול לומר לי כמה אלקטרונים יש באטום של דובניום? תודה

נתקבלה תשובה 14 פברואר, 2016 בקטגוריית כימיה על ידי יורם בן אבו (227k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אלקטרונים יש ברתרפורדיום? מה כמות האלקטרונים באטום רתרפורדיום?

מי יכול לומר לי כמה אלקטרונים יש באטום של רתרפורדיום? תודה

נתקבלה תשובה 14 פברואר, 2016 בקטגוריית כימיה על ידי יורם בן אבו (227k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אלקטרונים יש בלורנציום? מה כמות האלקטרונים באטום לורנציום?

מי יכול לומר לי כמה אלקטרונים יש באטום של לורנציום? תודה

נתקבלה תשובה 14 פברואר, 2016 בקטגוריית כימיה על ידי יורם בן אבו (227k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אלקטרונים יש בנובליום? מה כמות האלקטרונים באטום נובליום?

מי יכול לומר לי כמה אלקטרונים יש באטום של נובליום? תודה

נתקבלה תשובה 14 פברואר, 2016 בקטגוריית כימיה על ידי יורם בן אבו (227k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אלקטרונים יש במנדלביום? מה כמות האלקטרונים באטום מנדלביום?

מי יכול לומר לי כמה אלקטרונים יש באטום של מנדלביום? תודה

שאלה נשאלה ב- 14 פברואר, 2016 בקטגוריית כימיה על ידי שאלות בכימיה (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אלקטרונים יש בפרמיום? מה כמות האלקטרונים באטום פרמיום?

מי יכול לומר לי כמה אלקטרונים יש באטום של פרמיום? תודה

נתקבלה תשובה 14 פברואר, 2016 בקטגוריית כימיה על ידי יורם בן אבו (227k נקודות)
למידע נוסף עבור כל השאלות בקטגוריה זו
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...