Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

שאלות ותשובות אחרונות בקטגוריית אסטרולוגיה

0 הצבעות
1 תשובה

איזה מזל זה חודש דצמבר

רוצה לדעת איזה מזל זה יוצא בחודש דצמבר

נתקבלה תשובה 31 אוקטובר, 2013 בקטגוריית אסטרולוגיה על ידי אסטרולוג חובב (1.9k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איזה מזל זה חודש נובמבר

רוצה לדעת איזה מזל זה יוצא בחודש נובמבר

נתקבלה תשובה 31 אוקטובר, 2013 בקטגוריית אסטרולוגיה על ידי אסטרולוג חובב (1.9k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איזה מזל זה חודש אוקטובר

רוצה לדעת איזה מזל זה יוצא בחודש אוקטובר

נתקבלה תשובה 31 אוקטובר, 2013 בקטגוריית אסטרולוגיה על ידי אסטרולוג חובב (1.9k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איזה מזל זה חודש ספטמבר

רוצה לדעת איזה מזל זה יוצא בחודש ספטמבר

נתקבלה תשובה 31 אוקטובר, 2013 בקטגוריית אסטרולוגיה על ידי אסטרולוג חובב (1.9k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איזה מזל זה חודש אוגוסט

רוצה לדעת איזה מזל זה יוצא בחודש אוגוסט

נתקבלה תשובה 31 אוקטובר, 2013 בקטגוריית אסטרולוגיה על ידי אסטרולוג חובב (1.9k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איזה מזל זה חודש יולי

רוצה לדעת איזה מזל זה יוצא בחודש יולי

נתקבלה תשובה 31 אוקטובר, 2013 בקטגוריית אסטרולוגיה על ידי אסטרולוג חובב (1.9k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איזה מזל זה חודש יוני

רוצה לדעת איזה מזל זה יוצא בחודש יוני

נתקבלה תשובה 31 אוקטובר, 2013 בקטגוריית אסטרולוגיה על ידי אסטרולוג חובב (1.9k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איזה מזל זה חודש מאי

רוצה לדעת איזה מזל זה יוצא בחודש מאי

נתקבלה תשובה 31 אוקטובר, 2013 בקטגוריית אסטרולוגיה על ידי אסטרולוג חובב (1.9k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איזה מזל זה חודש אפריל

רוצה לדעת איזה מזל זה יוצא בחודש אפריל

נתקבלה תשובה 31 אוקטובר, 2013 בקטגוריית אסטרולוגיה על ידי אסטרולוג חובב (1.9k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איזה מזל זה חודש מרץ

רוצה לדעת איזה מזל זה יוצא בחודש מרץ

נתקבלה תשובה 31 אוקטובר, 2013 בקטגוריית אסטרולוגיה על ידי אסטרולוג חובב (1.9k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איזה מזל זה חודש פברואר

רוצה לדעת איזה מזל זה יוצא בחודש פברואר

נתקבלה תשובה 31 אוקטובר, 2013 בקטגוריית אסטרולוגיה על ידי אסטרולוג חובב (1.9k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איזה מזל זה חודש ינואר

רוצה לדעת איזה מזל זה יוצא בחודש ינואר

נתקבלה תשובה 31 אוקטובר, 2013 בקטגוריית אסטרולוגיה על ידי אסטרולוג חובב (1.9k נקודות)
התחל על ידי יצירת שאלה
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...