Close Sidebar

שאלות ותשובות אחרונות בקטגוריית פעילות לילדים ונוער

0 הצבעות
1 תשובה

כמה חניכים יש בנוער העובד והלומד?

מי יודע כמה חניכים יש בנוער העובד והלומד?

שאלה נשאלה ב- 27 מאי, 2016 בקטגוריית פעילות לילדים ונוער על ידי רבקה זהר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה חניכים יש בצופים?

מי יודע כמה חניכים יש בצופים?

שאלה נשאלה ב- 27 מאי, 2016 בקטגוריית פעילות לילדים ונוער על ידי רבקה זהר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה חניכים יש בבני עקיבא?

מי יודע כמה חניכים יש בבני עקיבא?

שאלה נשאלה ב- 27 מאי, 2016 בקטגוריית פעילות לילדים ונוער על ידי רבקה זהר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה חניכים יש בתנועת הצופים?

מי יודע כמה חניכים יש בתנועת הצופים?

שאלה נשאלה ב- 27 מאי, 2016 בקטגוריית פעילות לילדים ונוער על ידי רבקה זהר (800 נקודות)
התחל על ידי יצירת שאלה
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...