Close Sidebar
0 הצבעות
מישהו יודע כמה דונם זה הקטר?
בהקשר לשאלה על: מישהו יודע כמה זה דונם
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי

תשובה 1

0 הצבעות

1 הקטר (hectare) שווה ל10,000 מטרים רבועיים או 10 דונם.

נתקבלה תשובה על ידי
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...