Close Sidebar
0 הצבעות
למישהו יש מושג כמה קלוריות יש בכוס אייס קפה?
בהקשר לשאלה על: כמה קלוריות יש באייס קפה?
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית מזון על ידי (10.2k נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות
 
בכוס אייס קפה (300 מ"ל) שתכין בבית יצא לך 110 קלוריות.
בכוס אייס קפה דיאט (300 מ"ל) שתכין בבית יצא לך 50 קלוריות.
 
בכוס אייס קפה (450 מילילטר) של קפה אילנס יש 50 קלוריות.
 
בכוס אייס קפה (460 מילילטר) של קפה ארומה יש 382 קלוריות.
בכוס אייס קפה (460 מילילטר) של קפה ארומה דיאט יש 262 קלוריות.
 
בכוס אייס קפה (370 מילילטר) של קפה ארקפה יש 392 קלוריות.
בכוס אייס קפה (370 מילילטר) של קפה ארקפה לייט יש 252 קלוריות.
 
בכוס אייס קפה (370 מילילטר) של קפה קופי בין יש 300 קלוריות.
בכוס אייס קפה (370 מילילטר) של קפה  קופי בין לייט יש 81 קלוריות.
בכוס אייס קפה (370 מילילטר) של קפה קופי בין לייט ללא חלב יש 56 קלוריות.
 
בכוס אייס קפה (460 מילילטר) של קפה קפה ג'ו יש 400 קלוריות.
בכוס אייס קפה (460 מילילטר) של קפה קפה ג'ו לייט יש 184 קלוריות.
 
בכוס אייס קפה (460 מילילטר) של קפה קפה הלל יש 478 קלוריות.
 
בכוס אייס קפה (460 מילילטר) של קפה קפה קפה יש 455 קלוריות.
בכוס אייס קפה (460 מילילטר) של קפה קפה קפה לייט יש 460 קלוריות.
 
בכוס אייס קפה (370 מילילטר) של קפנטו יש 281 קלוריות.
בכוס אייס קפה (370 מילילטר) של קפה קפנטו דיאט יש 48 קלוריות.
 
בכוס אייס קפה (460 מילילטר) של קקאו יש 428 קלוריות.
 
נתקבלה תשובה על ידי (15.1k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...