Close Sidebar
0 הצבעות
כמה בודהיסטים יש בעולם? האם יש יותר או פחות מאשר נוצרים?
בהקשר לשאלה על: כמה אנשים יש בעולם 2013
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית שונות על ידי

תשובה 1

0 הצבעות
 
לפי הנתונים שבאתר ה-CIA האמריקאי יש יותר נוצרים מאשר בודהיסטים. הבודהיסטים מהווים כ-6.77% מאוכלוסיית העולם והם מונים כ-480,346,257 איש.
 
 
להלן התפלגות כמות האנשים בעולם לפי הדתות השונות:
 
נוצרים: הנוצרים מהווים כ-33.39% מאוכלוסיית העולם והם מונים כ-2,369,093,283 איש.
מוסלמיםהמוסלמים מהווים כ-22.74% מאוכלוסיית העולם והם מונים כ-1,613,452,568 איש.
הינדואים (בני דת ההינדו)ההינדואים מהווים כ-13.8% מאוכלוסיית העולם והם מונים כ-979,140,081 איש.
סיקיםהסיקים מהווים כ-0.35% מאוכלוסיית העולם והם מונים כ-24,833,262 איש.
יהודים: היהודים מהווים כ-0.22% מאוכלוסיית העולם והם מונים 15,609,480 איש.
בני הדת הבהאית: בני הדת הבהאית מהווים כ-0.11% מאוכלוסיית העולם והם מונים כ-7,804,739 איש.
בני דתות אחרותבני דתות אחרות מהווים כ-10.95% מאוכלוסיית העולם והם מונים כ-776,926,368 איש.
לא דתייםהלא דתיים מהווים כ-9.66% מאוכלוסיית העולם והם מונים כ-685,398,056 איש.
אתאיסטיםהאתאיסטים מהווים כ-2.01% מאוכלוסיית העולם והם מונים כ-142,613,881 איש.
 
קישור למקור המידע: לחץ כאן

 

נתקבלה תשובה על ידי
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...