Close Sidebar
0 הצבעות
בהקשר לשאלה על: כמה אנשים יש בעולם 2013
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית שונות על ידי (3.3k נקודות)

תשובות 3

0 הצבעות
 
התשובה הטובה ביותר
לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בסוף שנת 2013 מנתה אוכלוסיית מדינת ישראל 8,134,000 מיליון נפש.
מהם 75% יהודים שמספרם מגיע ל-6,104,000. 
20.7% ערבים שמספרם מגיע ל-1,683,000. 
וכ-356,500 אחרים הכוללים נוצרים לא-ערבים וכן את אלה שאינם מסווגים לפי דת במרשם האוכלוסין. 
נתונים אלו אינם  לא כולל עובדים זרים, שמספרם נאמד בכ-190,000 בשנת 2013 (חלקם שהה בארץ פחות משנה), ולא כולל "מסתננים" (אנשים שנכנסו ארצה ללא אשרת שהייה ולא דרך מעברי גבול מוכרים).
נתקבלה תשובה על ידי
נבחר על ידי
0 הצבעות

 

 
לפי אתר הCIA האמריקאי הרי שבישראל מתגוררים 7,707,042 אנשים. הנתונים באתר עודכנו ביולי 2013, אך כנראה שלא מדובר בנתונים שעדכניים לשנת 2013.
לפי נתונים מדוייקים יותר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כמות האנשים בסוף שנת 2012 היא 7,981,400 איש.
יהודים - 6,015,000 תושבים המהווים 75.4% מהאוכלוסיה.
ערבים -  1,648,000 תושבים המהווים  20.6% מהאוכלוסייה.
 
לפי אתר הCIA, ישראל תופסת את המקום ה-98 בגודל האוכלוסייה מבין 239 מדינות בעולם.
להלן התפלגות מספר התושבים לפי גילאים בישראל:

 

גילאי עד 14 שנים
בנים:  1,077,081.
בנות: 1,028,192.

 

גילאי 15 עד 24 שנים
גברים:  619,091.
נשים: 590,551.

 

גילאי 25 עד 54 שנים
גברים:  1,485,292.
נשים: 1,422,352.

 

גילאי 55 עד 64 שנים
גברים:  328,943.
נשים: 348,695.

 

מעל גיל 65
גברים:  355,049.
נשים: 451,796.

 

 
נתקבלה תשובה על ידי (29.5k נקודות)
נערך על ידי
כמה אנשים יש באריתריאה 2013?
כמה אנשים יש באל סלבדור 2013?
כמה אנשים יש בלוב 2013?
כמה אנשים יש בניקרגואה 2013?
כמה אנשים יש בסיירה ליאונה 2013?
0 הצבעות
לפי אומדנים ארעיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (נכונים לסוף אוגוסט 2013) מונה האוכלוסייה בישראל כ-8,080,600 נפש.
כ-1,669,800 ערבים, וכ- 344,500 אחרים.
הנתונים לא כוללים עובדים זרים, שמספרם נאמד בכ-202,000 בשנת 2012 (חלקם שהה בארץ פחות משנה), ולא כולל "מסתננים" (אנשים שנכנסו ארצה ללא אשרת שהייה ולא דרך מעברי גבול מוכרים). 
נתקבלה תשובה על ידי (51.1k נקודות)
כמה ערבים יש בישראל 2014?
כמה אנשים / תושבים יש בישראל 2014?
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...