Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

0 הצבעות
מעוניין בתשובות עבור קטגוריית דומם במשחק חי דומם צומח
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית שונות על ידי

תשובות 2

0 הצבעות
אני עובד על זה.....
נתקבלה תשובה על ידי
דומם באות צ - תשובות ופתרונות
דומם באות ק - תשובות ופתרונות
דומם באות ר - תשובות ופתרונות
דומם באות ש - תשובות ופתרונות
דומם באות ת - תשובות ופתרונות
0 הצבעות

לרשימת דומם באות א כדוגמת: אבן, אבק ועצמים דוממים נוספים, יש ללחוץ על הקישור > צמחים באות א

לרשימת דומם באות ב כדוגמת: בגדי עבודה , בד ועצמים דוממים נוספים, יש ללחוץ על הקישור > צמחים באות ב

לרשימת דומם באות ג כדוגמת: ג'ומבוש (כלי נגינה), ג'ינס ועצמים דוממים נוספים, יש ללחוץ על הקישור > צמחים באות ג

לרשימת דומם באות ד כדוגמת: דבק, דגל ועצמים דוממים נוספים, יש ללחוץ על הקישור > צמחים באות ד

לרשימת דומם באות ה כדוגמת: הדום , הגה ועצמים דוממים נוספים, יש ללחוץ על הקישור > צמחים באות ה

לרשימת דומם באות ו כדוגמת: וו, ווקמן ועצמים דוממים נוספים, יש ללחוץ על הקישור > צמחים באות ו

לרשימת דומם באות ז כדוגמת: ז'קט, זכוכית ועצמים דוממים נוספים, יש ללחוץ על הקישור > צמחים באות ז

לרשימת דומם באות ח כדוגמת: חבילה, חד-אופן (כלי תחבורה) ועצמים דוממים נוספים, יש ללחוץ על הקישור > צמחים באות ח

לרשימת דומם באות ט כדוגמת: טבעת, טובה (כלי נגינה) ועצמים דוממים נוספים, יש ללחוץ על הקישור > צמחים באות ט

לרשימת דומם באות י כדוגמת: יאכטה, ידית ועצמים דוממים נוספים, יש ללחוץ על הקישור > צמחים באות י

לרשימת דומם באות כ כדוגמת: כבאית (כלי תחבורה), כביש ועצמים דוממים נוספים, יש ללחוץ על הקישור > צמחים באות כ

לרשימת דומם באות ל כדוגמת: לאוטה עתיקה (כלי נגינה), להב ועצמים דוממים נוספים, יש ללחוץ על הקישור > צמחים באות ל

לרשימת דומם באות מ כדוגמת: מאוורר, מאפרה ועצמים דוממים נוספים, יש ללחוץ על הקישור > צמחים באות מ

לרשימת דומם באות נ כדוגמת: נבל (כלי נגינה), נגן ועצמים דוממים נוספים, יש ללחוץ על הקישור > צמחים באות נ

לרשימת דומם באות ס כדוגמת: סאונה, סבון ועצמים דוממים נוספים, יש ללחוץ על הקישור > צמחים באות ס

לרשימת דומם באות ע כדוגמת: עוגב, עגלה ועצמים דוממים נוספים, יש ללחוץ על הקישור > צמחים באות ע

לרשימת דומם באות פ כדוגמת: פאי, פד ועצמים דוממים נוספים, יש ללחוץ על הקישור > צמחים באות פ

לרשימת דומם באות צ כדוגמת: צ'לו (כלי נגינה), צ'מבלו (כלי נגינה) ועצמים דוממים נוספים, יש ללחוץ על הקישור > צמחים באות צ

לרשימת דומם באות ק כדוגמת: קאטר , קאנו ועצמים דוממים נוספים, יש ללחוץ על הקישור > צמחים באות ק

לרשימת דומם באות ר כדוגמת: רגלית, רדיאטור ועצמים דוממים נוספים, יש ללחוץ על הקישור > צמחים באות ר

לרשימת דומם באות ש כדוגמת: שואב אבק, שואב אבק ועצמים דוממים נוספים, יש ללחוץ על הקישור > צמחים באות ש

לרשימת דומם באות ת כדוגמת: תמונה, תכשיט ועצמים דוממים נוספים, יש ללחוץ על הקישור > צמחים באות ת
 

נתקבלה תשובה על ידי
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...