Close Sidebar
0 הצבעות
אני קצת חלש באנגלית ואני רוצה לדעת איך אומרים אדים באנגלית? מי שיכול לרשום גם כיצד רושמים את זה באנגלית, אני אודה לו מאוד. תודה.
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית שפות על ידי (6.3k נקודות)

תשובות 2

0 הצבעות

"אדים" כותבים באנגלית באופן הבא: Vapor.

"אדים" אומרים באנגלית באופן הבא: ראה קישור להשמעה.

המילה Vapor מציינת חומר שנמצא במצב צבירה של גז.
באנגלית אמריקאית כותבים: Vapor.
באנגלית בריטית מאייתים: Vapour.
המילה Steam מתאימה יותר לתרגום של קיטור שזה אדי מים הנמצאים במצב של רתיחה בטמפרטורה גבוהה. לחץ למידע נוסף

אפשרויות נוספות לומר אדים באנגלית

 

Vapour לחץ כאן להשמעה.

Steamלחץ ושמע כיצד אומרים אדים באנגלית.

נתקבלה תשובה על ידי (126k נקודות)
0 הצבעות

 

מצא מה פירוש המילה Vapor ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות:
 
לחץ למידע על Vapor - מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster's Online Dictionary).
לחץ למידע על Vapor - מילון דוט קום.
לחץ למידע על Vapor - מילון קיימברידג' (Cambridge Advanced Learner's Dictionary).
לחץ למידע על Vapor - מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).
לחץ למידע על Vapor - המילון החופשי (Free Dictionary).
לחץ למידע על Vapor - מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).
לחץ למידע על Vapor - מילון קולינס (Collins English Dictionary).
לחץ למידע על Vapor - מילון Vocabulary.com.
לחץ למידע על Vapor - מילון וורדניק (Wordnik ).
לחץ למידע על Vapor - מילון וויקי (Wiktionary).
לחץ למידע על Vapor - מילון וובסטר (Webster's New World College Dictionary).
לחץ למידע על Vapor - מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).
לחץ למידע על Vapor - מילון אינפופליז (Infoplease.com).
לחץ למידע על Vapor - מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).
לחץ למידע על Vapor - מילון מבט אחד (onelook.com).
לחץ למידע על Vapor - מילון רימזון (Rhymezone.com).
לחץ למידע על Vapor - מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).
לחץ למידע על Vapor - חיפוש וורדנט ( WordNet Search - 3.1).
לחץ למידע על Vapor - לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).
נתקבלה תשובה על ידי (126k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...