Close Sidebar
0 הצבעות
חברה, מישהו כאן יכול לומר לי איך אומרים באנגלית "נודניק"? אני אשמח אם תרשמו את זה בתשובה
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית שפות על ידי (10.3k נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות

"נודניק" כותבים באנגלית באופן הבא: Nag.

"נודניק" אומרים באנגלית באופן הבא: ראה קישור להשמעה.

נודניק פירוש: נודניק הוא כינוי לאדם המרבה לנדנד ולהציק באמצעות שאלות חוזרות ונשנות, בקשות או הוראות. נודניק נקרא באנגלית: Nag ואילו הפועל של הצקה ונידנוד נקרא: nagging
להלן תרגום של המילה "נודניק" מתרגום גוגל טרנסלייט.
Fidget - נודניק > לחץ להשמעה
הצעות לתרגומים נוספים מגוגל טרנסלייט עם פירוש מנוקד:
fidget - נוּדנִיק > לחץ להשמעה
nagger - נוּדנִיק > לחץ להשמעה

 

מצא מה פירוש המילה Nag ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות:
 
לחץ למידע על Nag - מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster's Online Dictionary).
לחץ למידע על Nag - מילון דוט קום.
לחץ למידע על Nag - מילון קיימברידג' (Cambridge Advanced Learner's Dictionary).
לחץ למידע על Nag - מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).
לחץ למידע על Nag - המילון החופשי (Free Dictionary).
לחץ למידע על Nag - מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).
לחץ למידע על Nag - מילון קולינס (Collins English Dictionary).
לחץ למידע על Nag - מילון Vocabulary.com.
לחץ למידע על Nag - מילון וורדניק (Wordnik ).
לחץ למידע על Nag - מילון וויקי (Wiktionary).
לחץ למידע על Nag - מילון וובסטר (Webster's New World College Dictionary).
לחץ למידע על Nag - מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).
לחץ למידע על Nag - מילון אינפופליז (Infoplease.com).
לחץ למידע על Nag - מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).
לחץ למידע על Nag - מילון מבט אחד (onelook.com).
לחץ למידע על Nag - מילון רימזון (Rhymezone.com).
לחץ למידע על Nag - מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).
לחץ למידע על Nag - חיפוש וורדנט ( WordNet Search - 3.1).
לחץ למידע על Nag - לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).
נתקבלה תשובה על ידי (126k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...