Close Sidebar
0 הצבעות
מתי חל ראש השנה 2012 מבחינת תאריך עברי
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית שונות על ידי

תשובה 1

0 הצבעות
ראש השנה- א' תשרי יחול בתאריך 17 לספטמבר ומכאן שערב ראש השנה ייחל ב 16 לספטמבר 2012
נתקבלה תשובה על ידי
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...