Close Sidebar
0 הצבעות
מי יודע מהו מדד המחירים לצרכן שחושב עבור חודש אפריל 2014? האם היתה עליה או ירידה? תודה.
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית שונות על ידי (10.7k נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות
מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.1 אחוז בחודש אפריל 2014, בהשוואה לחודש מרס 2014 והגיע לרמה של 101.9 נקודות 
לעומת 101.8, בחודש הקודם הבסיס: ממוצע 100.0=2012 נקודות.
 
עליות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: 
פירות טריים עלו ב- %5.0, 
ההלבשה וההנעלה עלו ב-%2.3.
תרבות והבידור עלו ב-  .0.7%
תחבורה עלה ב- 1.3%.
 
ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: 
ירקות טריים ירידה של %4.9.
ריהוט וציוד לבית ירידה של-%1.1.
שונות ירידה של .0.3%.
מזון ירידה של 0.7%.
 
מידע נוסף בקישור הבא
נתקבלה תשובה על ידי (227k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...