Close Sidebar
0 הצבעות

רוצה לדעת האם יש מאכלים שעוזרים לגבוה?

שאלה נשאלה ב- בקטגוריית מזון על ידי

תשובה 1

0 הצבעות
ראשית, חשוב להבין שלתזונה יש חשיבות רבה בקביעת הגובה העתידי באדם.
ממחקרים שנעשו בין היתר גם על תאומים נמצא שההשפעה הסביבתית אחראית על 20% עד 40% מהשוני בגובה בין בני האדם.
המשתנה החשוב ביותר בהשפעות הסביבתיות הוא התזונה.
לכן התשובה לשאלה היא לא מאכלים ספציפים שעוזרים לגבוה, אלא תזונה נכונה שתסייע לך לממש את מלוא הפוטנציאל הגנטי שלך.
תזונה נכונה במהלך שנות החיים הצעירים תגרום לך להיות גבוה יותר.
 
מה זה תזונה נכונה?
צריכת כל אבות המזון במידה המתאימה: חלבונים, פחמימות, שומנים ויטמינים ומינרלים.
על מנת לוודא שאתה אכן מקבל את כל הנוטריינטים החיוניים לגדילה והתפתחות, אכול לפחות 3 ארוחות ביום שמכילות את כל אבות המזון.
דיאטות הרזיה עלולות להביא למחסור תזונתי ולפגום בפוטנציאל הגובה.
מצד שני גם מצב של השמנה עלול לגרום לירידה בהורמון הגדילה ולפגיעה במימוש פוטנציאל הגובה.
 
מלבד תזונה גם לפעילות גופנית ולמנוחה מספקת יש חשיבות בהעלאת ריכוז הורמון הגדילה. ולכן, רצוי לבצע פעילות גופנית ולישון שנת לילה מספקת.
 
חישוב פוטנציאל הגובה
קיימת נוסחה לחישוב פוטנציאל הגובה שאמורה לנבא מה יהיה גובהו של ילד על סמך הגובה של ההורים. הנוסחה עובדת באופן הבא:
נוסחת חישוב בנים: להוסיף 13 ס"מ לגובה האם ולחשב את הממוצע בין התוצאה לבין גובה האב.
נוסחת חישוב בנות: להפחית 13 ס"מ מגובה האב ולחשב את ממוצע הגובה שבין התוצאה לבין גובה האם.
 
קישורים למחשבוני גובה עתידי
 
חישוב גובה פוטנציאלי על סמך גובה ההורים - קישור.
מחשבון גובה המחשב טווח של גבהים אפשריים - קישור.
 
 
נתקבלה תשובה על ידי
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...