Close Sidebar
0 הצבעות
אני מחפש רשימה של אוניברסיטאות בטורקיה
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית שונות על ידי

תשובות 3

0 הצבעות
להלן רשימת אוניברסיטאות בטורקיה

1) שם האוניברסיטה: Abant Izzet Baysal University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ibu.edu.tr/

2) שם האוניברסיטה: Adnan Menderes University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.adu.edu.tr/

3) שם האוניברסיטה: Afyon Kocatepe University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.aku.edu.tr/

4) שם האוניברסיטה: Ahi Evran University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ahievran.edu.tr/

5) שם האוניברסיטה: Akdeniz University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.akdeniz.edu.tr/

6) שם האוניברסיטה: Anadolu University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.anadolu.edu.tr/

7) שם האוניברסיטה: Ankara University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ankara.edu.tr/

8) שם האוניברסיטה: Atatürk University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.atauni.edu.tr/

9) שם האוניברסיטה: Atilim University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.atilim.edu.tr/

10) שם האוניברסיטה: Bahcesehir University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.bahcesehir.edu.tr/

11) שם האוניברסיטה: Balikesir University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.balikesir.edu.tr/

12) שם האוניברסיטה: Baskent University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.baskent.edu.tr/

13) שם האוניברסיטה: Beykent University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.beykent.edu.tr/

14) שם האוניברסיטה: Bilecik University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.bilecik.edu.tr/

15) שם האוניברסיטה: Bilkent University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.bilkent.edu.tr/

16) שם האוניברסיטה: Bogazici University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.boun.edu.tr/

17) שם האוניברסיטה: Cag University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.cag.edu.tr/

18) שם האוניברסיטה: Canakkale (18th March) University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.comu.edu.tr/

19) שם האוניברסיטה: Cankaya University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.cankaya.edu.tr/

20) שם האוניברסיטה: Celal Bayar University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.bayar.edu.tr/

21) שם האוניברסיטה: Cukurova University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.cu.edu.tr/

22) שם האוניברסיטה: Cumhuriyet (Republik) University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.cumhuriyet.edu.tr/

23) שם האוניברסיטה: Dicle (Tirgris) University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.dicle.edu.tr/

24) שם האוניברסיטה: Dogus University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.dogus.edu.tr/

25) שם האוניברסיטה: Dokuz Eylül University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.deu.edu.tr/

26) שם האוניברסיטה: Dumlupinar University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.dumlupinar.edu.tr/

27) שם האוניברסיטה: Ege University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ege.edu.tr/

28) שם האוניברסיטה: Erciyes University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.erciyes.edu.tr/

29) שם האוניברסיטה: Fatih University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.fatih.edu.tr/

30) שם האוניברסיטה: Firat (Euphrates) University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.firat.edu.tr/

31) שם האוניברסיטה: Galatasaray University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.gsu.edu.tr/
נתקבלה תשובה על ידי
0 הצבעות
32) שם האוניברסיטה: Gaziantep University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.gantep.edu.tr/

33) שם האוניברסיטה: Gaziosmanpasa University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.gop.edu.tr/

34) שם האוניברסיטה: Gazi University Ankara, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.gazi.edu.tr/

35) שם האוניברסיטה: Gebze Institute of Technology, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.gyte.edu.tr/

36) שם האוניברסיטה: Gediz University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.gediz.edu.tr/

37) שם האוניברסיטה: Hacettepe University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.hun.edu.tr/

38) שם האוניברסיטה: Halic University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.halic.edu.tr/

39) שם האוניברסיטה: Harran University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.harran.edu.tr/

40) שם האוניברסיטה: Iasar University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.yasar.edu.tr/

41) שם האוניברסיטה: Inönü University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.inonu.edu.tr/

42) שם האוניברסיטה: Isik University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.isikun.edu.tr/

43) שם האוניברסיטה: Istanbul Arel University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.arel.edu.tr/

44) שם האוניברסיטה: Istanbul Bilgi University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ibun.edu.tr/

45) שם האוניברסיטה: Istanbul Kultur University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.iku.edu.tr/

46) שם האוניברסיטה: İstanbul Şehir University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.sehir.edu.tr/

47) שם האוניברסיטה: Istanbul Technical University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.itu.edu.tr/

48) שם האוניברסיטה: Istanbul Ticaret University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.iticu.edu.tr/

49) שם האוניברסיטה: Istanbul University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.istanbul.edu.tr/

50) שם האוניברסיטה: Izmir Economic University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.izmirekonomi.edu.tr/

51) שם האוניברסיטה: Izmir Institute of Technology, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.iyte.edu.tr/

52) שם האוניברסיטה: Kadir Has University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.khas.edu.tr/

53) שם האוניברסיטה: Kafkas University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.kafkas.edu.tr/

54) שם האוניברסיטה: Kahramanmaras Sütcü Imam University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ksu.edu.tr/

55) שם האוניברסיטה: Karadeniz Technical University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ktu.edu.tr/

56) שם האוניברסיטה: Kirikkale University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.kku.edu.tr/

57) שם האוניברסיטה: Kocaeli University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.kou.edu.tr/

58) שם האוניברסיטה: Koc University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ku.edu.tr/

59) שם האוניברסיטה: Maltepe University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.maltepe.edu.tr/

60) שם האוניברסיטה: Marmara University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.marmara.edu.tr/

61) שם האוניברסיטה: Mersin University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.mersin.edu.tr/

62) שם האוניברסיטה: Middle East Technical University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.odtu.edu.tr/
נתקבלה תשובה על ידי
0 הצבעות
63) שם האוניברסיטה: Mimar Sinan University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.msu.edu.tr/

64) שם האוניברסיטה: Mugla University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.mu.edu.tr/

65) שם האוניברסיטה: Mustafa Kemal University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.mku.edu.tr/

66) שם האוניברסיטה: Namik Kemal University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.nku.edu.tr/

67) שם האוניברסיטה: Nigde University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.nigde.edu.tr/

68) שם האוניברסיטה: Ondokuz Mayis University Samsun, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.omu.edu.tr/

69) שם האוניברסיטה: Osmangazi University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ogu.edu.tr/

70) שם האוניברסיטה: Pamukkale University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.pamukkale.edu.tr/

71) שם האוניברסיטה: Sabanci University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.sabanciuniv.edu.tr/

72) שם האוניברסיטה: Sakarya University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.sau.edu.tr/

73) שם האוניברסיטה: Selcuk University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.selcuk.edu.tr/

74) שם האוניברסיטה: Suleyman Demirel University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.sdu.edu.tr/

75) שם האוניברסיטה: Tobb Economics and Technology University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.etu.edu.tr/

76) שם האוניברסיטה: Trakya University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.trakya.edu.tr/

77) שם האוניברסיטה: Turkish Naval Academy, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.dho.edu.tr/

78) שם האוניברסיטה: Ufuk University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ufuk.edu.tr/

79) שם האוניברסיטה: Uludag University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.uludag.edu.tr/

80) שם האוניברסיטה: Yalova University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.yalova.edu.tr/

81) שם האוניברסיטה: Yasar University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.yeditepe.edu.tr/

82) שם האוניברסיטה: Yeditepe University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ybu.edu.tr/

83) שם האוניברסיטה: Yildirim Beyazit University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.yildiz.edu.tr/

84) שם האוניברסיטה: Yildiz Technical University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.yyu.edu.tr/

85) שם האוניברסיטה: Yüzüncü Yil (Centennial) University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.karaelmas.edu.tr/

86) שם האוניברסיטה: Zonguldak Karaelmas University, קישור לאתר האוניברסיטה >
נתקבלה תשובה על ידי
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...