Close Sidebar
0 הצבעות

מי יודע מהם גודל אוכלוסיית ישראל בשנת 2014?

בהקשר לשאלה על: כמה אנשים יש בישראל 2013?
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית אחר על ידי (51.1k נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות
 
התשובה הטובה ביותר

על גודל אוכלוסיית ישראל בתחילת שנת 2014  ניתן ללמוד מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפרסמה היום נתונים עדכניים לסוף שנת 2013.

מן הנתונים עולה כי במדינת ישראל יש 8,134,000 מיליון נפש.

 75% יהודים - 6,104,000 תושבים.

20.7% ערבים - 1,683,000 תושבים.

356,500 אחרים הכוללים נוצרים לא-ערבים וכן את אלה שאינם מסווגים לפי דת במרשם האוכלוסין.

הנתונים לא כוללים  190,000  עובדים זרים ו"מסתננים"  שנכנסו ארצה ללא אשרת שהייה ולא דרך מעברי גבול מוכרים

כמה אנשים יהיו בישראל בסוף שנת 2014?

לפי נתוני הלמ"ס שיעור גידול האוכלוסיה בישראל עמד בשנת 2013 על 1.9%.

מכאן ניתן להסיק שאם גידול האוכלוסיה לא ישתנה באופן דרמטי בגלל הגירה לא צפויה, אוכלוסיית ישראל תמנה בסוף שנת 2014 כ-8,288,546 נפש.

 

מקור המידע: http://www1.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201411257

נתקבלה תשובה על ידי
נבחר על ידי
מספר נשים לעומת גברים בישראל, מה יש יותר גברים או נשים?
כמה מזרחים יש בישראל?
כמה אנשים חיים בישראל 2015?
כמה אנשים או יותר נכון תושבים יש בישראל נכון לשנת 2015?
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...