Close Sidebar
0 הצבעות

מי יודע מה משקלו של ילד בגיל שנתיים?

שאלה נשאלה ב- בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי (900 נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות
חשוב להבין שתינוקות או ילדים באותה קבוצת גיל יכולים להיות בעלי משקל שונה, בדיוק כשם שמבוגרים בגילאים זהים יכולים להיות בעלי משקל שונה האחד מן השני.
כמו כן, קיים גם הבדל בין תינוקות וילדים ממין נקבה או זכר.
 
להלן פירוט משקלים עבור ילדים בגיל שנתיים בנים ובנות:
לפי נתונים מה-CDC, משקל בנות בגיל שנתיים נע בין 10.05 ק"ג עד 15.12 ק"ג (זהו טווח המשקלים בין אחוזון 3 לאחוזון 97).
בקרב בנים טווח המשקל עבור בנים בגיל שנתיים נע בין 10.44 ק"ג ועד 15.69 ק"ג.
באחוזון 50 (אמצע) משקל הבנים הוא: 12.74 ק"ג ומשקל הבנות 12.74 ק"ג.
 
כאשר מדרגים משקל של תינוק או ילד באחוזון מסויים, זה מראה לנו באיזה משקל הוא נמצא ביחס לאוכלוסיה.
זאת אומרת, ילד באחוזון 15 אומר ש85% מסה"כ הילדים באותה קבוצת הגיל יהיו בעלי משקל גבוה יותר.
וילד באחוזון 50 נמצא במשקל ש50% מאוכלוסיה שוקלים יותר ממנו ו50% פחות.
 
בנים
טבלת משקל לפי אחוזונים (לפי נתוני הCDC) עבור בנים בגיל שנתיים
אחוזון 3: 10.44 ק"ג.
אחוזון 5: 10.70 ק"ג.
אחוזון 10: 11.11 ק"ג.
אחוזון 25: 11.85 ק"ג.
אחוזון 50: 12.74 ק"ג.
אחוזון 75: 13.71 ק"ג.
אחוזון 90: 14.67 ק"ג.
אחוזון 95: 15.28 ק"ג.
אחוזון 97: 15.69 ק"ג.
 
 
בנות
טבלת משקל לפי אחוזונים (לפי נתוני הCDC) עבור בנות בגיל שנתיים
אחוזון 3: 10.05 ק"ג.
אחוזון 5: 10.27 ק"ג.
אחוזון 10: 10.64 ק"ג.
אחוזון 25: 11.31 ק"ג.
אחוזון 50: 12.74 ק"ג.
אחוזון 75: 13.08 ק"ג.
אחוזון 90: 14.04 ק"ג.
אחוזון 95: 14.68 ק"ג.
אחוזון 97: 15.12 ק"ג.
 
מקור הנתונים: קישור.
 
לטבלאות גדילה של תינוקות וילדים בגילאים שונים: קישור.
נתקבלה תשובה על ידי (89.2k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...