Close Sidebar
0 הצבעות

אני צריך לדעת כמה אחוז מתוך תושבי קרית מלאכי הם עולים, לא רק האתיופים, אלא מכל העדות

ואם יש איזשהו קישור לאתר שיכול לעזור לי

תודה

שאלה נשאלה ב- בקטגוריית שונות על ידי

תשובה 1

0 הצבעות
לפי נתונים שמצויינים במסמך מישיבה של ועדת העליה הקליטה והתפוצות של הכנסת מציין מוטי מלכה לשעבר ראש עיריית קרית מלאכי את נתוני קליטת עליה בקרית מלאכי באופן הבא:
התפלגות מספר העולים לפי ארץ מוצא – הקהילה האתיופית זה 2,131. 
בוכרה – 1,134. 
ארצות שונות – זה 2,204. 
ברית המועצות – 1,297. 
סך הכל עולים – 4,766, 
מתוך 20 אלף, זה כמעט אנחנו עומדים על משהו כמו 20, 25 אחוז. 
נתקבלה תשובה על ידי (51.1k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...