Close Sidebar
0 הצבעות
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית שונות על ידי (3.3k נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות
בהגדרות יש אופציה של הגדרת השיחות היוצאות מהטלפון כשיחות מזוהות או לא מזוהות.
את ההגדרות יש לבצע באופן הבא:
1. יישומים
2. הגדרות
3. ההתקן שלי
4. שיחה
5. הגדרות נוספות
6. שיחה מזוהה
7. לסמן את הסתר מספר
 
סירטון שמסביר איך לעשות מספר חסוי באנדרואיד
נתקבלה תשובה על ידי (2.1k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...