Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

0 הצבעות
מי יכול לומר לי מי היא נשיאת בית המשפט העליון?
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית נהלים וחוקים על ידי (3.3k נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות
נשיאת בית המשפט העליון היא השופטת מרים נאור.
מרים נאור החלה את כהונתה כנשיאת בית המשפט העליון בתאריך 15 לינואר 2015.
כהונתה של מרים נאור אמורה להמשך עד לפרישתה בשנת 2017.
על פי חוק נקבע כי תקופת כהונתו של נשיא בית המשפט העליון היא שבע שנים מיום המינוי אולם מצד שני, כהונת שופט מסתיימת בפרישה לגמלאות בהגיעו לגיל 70.
כך שבשנת 2017 תהיה מרים נאור בגיל 70 ותצטרך לפרוש מכס השיפוט ומכהונתה כנשיאת בית המשפט העליון.
נתקבלה תשובה על ידי (227k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...