Close Sidebar
0 הצבעות
מי יכול לומר לי מי אינו יכול להיות עוסק פטור?
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית נהלים וחוקים על ידי (3.3k נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות
נכון לתאריך 01/01/2016 כל מי שמחזור העסקאות השנתי שלו גבוה מ99,006 ש"ח, לא יכול להיות עוסק פטור.
מחשבים את סך כל הסכום שקיבל בשנת המס בשנה שחלפה.
סכום העסקאות שמגדיר עוסק פטור משתנה משנה לשנה ולכן רצוי להתעדכן באתר של רשות המיסים.
להלן קישור לדף המידע של הסכום העדכני ברשות המיסים - ראה קישור.
נתקבלה תשובה על ידי (227k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...