Close Sidebar
0 הצבעות
מי יכול לומר לי כמה דרוזים יש בישראל 2015
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית דתות שונות על ידי (100 נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות
נכון לתחילת שנת 2015 יש בישראל כ136 אלף דרוזים.
היישובים הדרוזים הכי גדולים (נכון לסוף 2013) הם: דאלית אל -כרמל עם 15.8 אלף תושבים דרוזים וירכא עם 15.5 אלף תושבים דרוזים.
האוכלוסיה הדרוזית מהווה רק 1.6% מסה"כ האוכלוסיה בישראל וכ8% מסה"כ האוכלוסיה הערבית.
יש 19 ישובים דרוזים בארץ המרוכזים באזור הצפון ובחיפה.
להלן מידע על האוכלוסייה הדרוזית בישובים הדרוזים נכון לסוף שנת 2013:
1. דאלית אל-כרמל: יש כ-15.8 אלף דרוזים המהווים 97 מאוכלוסיית התושבים במקום.
2. ירכא: יש כ-15.5 אלף דרוזים המהווים 98 מאוכלוסיית התושבים במקום.
3. מג'אר : יש כ-12.2 אלף דרוזים המהווים 58 מאוכלוסיית התושבים במקום.
4. בית ג'ן : יש כ-11.1 אלף דרוזים המהווים 100 מאוכלוסיית התושבים במקום.
5. מג'דל שמס : יש כ-10.3 אלף דרוזים המהווים 100 מאוכלוסיית התושבים במקום.
6. עספיא: יש כ-8.8 אלף דרוזים המהווים 76 מאוכלוסיית התושבים במקום.
7. כסרא-סמיע : יש כ-7.5 אלף דרוזים המהווים 95 מאוכלוסיית התושבים במקום.
8. בוקעאתא: יש כ-6.2 אלף דרוזים המהווים 100 מאוכלוסיית התושבים במקום.
9. יאנוח-ג'ת : יש כ-6.1 אלף דרוזים המהווים 100 מאוכלוסיית התושבים במקום.
10. ג'ולס : יש כ-6 אלף דרוזים המהווים 100 מאוכלוסיית התושבים במקום.
11. חורפיש: יש כ-5.6 אלף דרוזים המהווים 96 מאוכלוסיית התושבים במקום.
12. שפרעם: יש כ-5.5 אלף דרוזים המהווים 14 מאוכלוסיית התושבים במקום.
13. פקיעין (בוקייעה) : יש כ-4.3 אלף דרוזים המהווים 78 מאוכלוסיית התושבים במקום.
14. סאג'ור : יש כ-3.9 אלף דרוזים המהווים 100 מאוכלוסיית התושבים במקום.
15. אבו סנאן : יש כ-3.9 אלף דרוזים המהווים 30 מאוכלוסיית התושבים במקום.
16. מסעדה: יש כ-3.4 אלף דרוזים המהווים 100 מאוכלוסיית התושבים במקום.
17. ראמה: יש כ-2.3 אלף דרוזים המהווים 31 מאוכלוסיית התושבים במקום.
18. עין קנייא: יש כ-1.9 אלף דרוזים המהווים 99 מאוכלוסיית התושבים במקום.
19. עין אל אסד: יש כ-0.8 אלף דרוזים המהווים 97 מאוכלוסיית התושבים במקום.
נתקבלה תשובה על ידי (50.4k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...