Close Sidebar
0 הצבעות
מי יודע כמה נשים יש בישראל?
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי (3.3k נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות
לפי נתונים שפורסמו לרגל יום האישה הבין-לאומי 2015 בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל בסוף שנת 2013 חיו ל 2,986,000 נשים בנות 15 ומעלה. 
 
תוחלת החיים של נשים בשנת 2013 הייתה 83.9 שנים לעומת 80.3 שנים בקרב גברים.
 
ומי שחושב שנשים לא יודעות לנהוג, אז לפחות בישראל הן נוהגות טוב יותר מגברים.
כ-%7 מהנהגות הישראליות, הורשעו בעברות נהיגה, לעומת כ-%15 מהנהגים הישראלים. 
 לכל אישה מורשעת
בעבירות נהיגה נרשמו בממוצע 1.1 הרשעות, ולכל גבר מורשע נרשמו 1.3 הרשעות.
בקרב נהגים ישראלים, נשים הורשעו ב-%23 מסך ההרשעות בעבירות נהיגה, וגברים ב-%77.
 
 
מקור מידע: קישור.

 

נתקבלה תשובה על ידי (20k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...