Close Sidebar
0 הצבעות
מי יודע כמה פרקים יש בספר שמות?
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית יהדות על ידי (10.2k נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות
בספר שמות יש 40 פרקים.
להלן שמות הפרקים בספר שמות עם קישורים לקריאת כל פרק:
 1. פרק א - לקריאה בפרק לחץ כאן
 2. פרק ב - לקריאה בפרק לחץ כאן
 3. פרק ג - לקריאה בפרק לחץ כאן
 4. פרק ד - לקריאה בפרק לחץ כאן
 5. פרק ה - לקריאה בפרק לחץ כאן
 6. פרק ו - לקריאה בפרק לחץ כאן
 7. פרק ז - לקריאה בפרק לחץ כאן
 8. פרק ח - לקריאה בפרק לחץ כאן
 9. פרק ט - לקריאה בפרק לחץ כאן
 10. פרק י - לקריאה בפרק לחץ כאן
 11. פרק יא - לקריאה בפרק לחץ כאן
 12. פרק יב - לקריאה בפרק לחץ כאן
 13. פרק יג - לקריאה בפרק לחץ כאן
 14. פרק יד - לקריאה בפרק לחץ כאן
 15. פרק טו - לקריאה בפרק לחץ כאן
 16. פרק טז - לקריאה בפרק לחץ כאן
 17. פרק יז - לקריאה בפרק לחץ כאן
 18. פרק יח - לקריאה בפרק לחץ כאן
 19. פרק יט - לקריאה בפרק לחץ כאן
 20. פרק כ - לקריאה בפרק לחץ כאן
 21. פרק כא - לקריאה בפרק לחץ כאן
 22. פרק כב - לקריאה בפרק לחץ כאן
 23. פרק כג - לקריאה בפרק לחץ כאן
 24. פרק כד - לקריאה בפרק לחץ כאן
 25. פרק כה - לקריאה בפרק לחץ כאן
 26. פרק כו - לקריאה בפרק לחץ כאן
 27. פרק כז - לקריאה בפרק לחץ כאן
 28. פרק כח - לקריאה בפרק לחץ כאן
 29. פרק כט - לקריאה בפרק לחץ כאן
 30. פרק ל - לקריאה בפרק לחץ כאן
 31. פרק לא - לקריאה בפרק לחץ כאן
 32. פרק לב - לקריאה בפרק לחץ כאן
 33. פרק לג - לקריאה בפרק לחץ כאן
 34. פרק לד - לקריאה בפרק לחץ כאן
 35. פרק לה - לקריאה בפרק לחץ כאן
 36. פרק לו - לקריאה בפרק לחץ כאן
 37. פרק לז - לקריאה בפרק לחץ כאן
 38. פרק לח - לקריאה בפרק לחץ כאן
 39. פרק לט - לקריאה בפרק לחץ כאן
 40. פרק מ - לקריאה בפרק לחץ כאן
נתקבלה תשובה על ידי (227k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...