Close Sidebar
0 הצבעות
מי יודע כמה פרקים יש בספר בראשית?
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית יהדות על ידי (10.2k נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות
בפרק בראשית יש 50 פרקים מפרק א ועד פרק נ.
להלן קישורים לפרקים השונים בספר בראשית:
 1. פרק א - לחץ כאן.
 2. פרק ב - לחץ כאן.
 3. פרק ג - לחץ כאן.
 4. פרק ד - לחץ כאן.
 5. פרק ה - לחץ כאן.
 6. פרק ו - לחץ כאן.
 7. פרק ז - לחץ כאן.
 8. פרק ח - לחץ כאן.
 9. פרק ט - לחץ כאן.
 10. פרק י - לחץ כאן.
 11. פרק יא - לחץ כאן.
 12. פרק יב - לחץ כאן.
 13. פרק יג - לחץ כאן.
 14. פרק יד - לחץ כאן.
 15. פרק טו - לחץ כאן.
 16. פרק טז - לחץ כאן.
 17. פרק יז - לחץ כאן.
 18. פרק יח - לחץ כאן.
 19. פרק יט - לחץ כאן.
 20. פרק כ - לחץ כאן.
 21. פרק כא - לחץ כאן.
 22. פרק כב - לחץ כאן.
 23. פרק כג - לחץ כאן.
 24. פרק כד - לחץ כאן.
 25. פרק כה - לחץ כאן.
 26. פרק כו - לחץ כאן.
 27. פרק כז - לחץ כאן.
 28. פרק כח - לחץ כאן.
 29. פרק כט - לחץ כאן.
 30. פרק ל - לחץ כאן.
 31. פרק לא - לחץ כאן.
 32. פרק לב - לחץ כאן.
 33. פרק לג - לחץ כאן.
 34. פרק לד - לחץ כאן.
 35. פרק לה - לחץ כאן.
 36. פרק לו - לחץ כאן.
 37. פרק לז - לחץ כאן.
 38. פרק לח - לחץ כאן.
 39. פרק לט - לחץ כאן.
 40. פרק מ - לחץ כאן.
 41. פרק מא - לחץ כאן.
 42. פרק מב - לחץ כאן.
 43. פרק מג - לחץ כאן.
 44. פרק מד - לחץ כאן.
 45. פרק מה - לחץ כאן.
 46. פרק מו - לחץ כאן.
 47. פרק מז - לחץ כאן.
 48. פרק מח - לחץ כאן.
 49. פרק מט - לחץ כאן.
 50. פרק נ - לחץ כאן.
נתקבלה תשובה על ידי (227k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...