Close Sidebar
0 הצבעות
מי יודע כמה אסירים יש בארה"ב? שמעתי שיש מיליונים של אסירים בארצות הברית, זה נכון?
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי (100 נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות
 
בארה"ב יש 6,851,000 אסירים.
הנתונים העדכניים ביותר לגביי אוכלוסיית האסירים הכלואים בארה"ב היא עבור שנת 2014.
הנתונים הללו עודכנו בסוף שנת 2015 באתר המשרד לנתונים משפטיים סטטיסטיים בארה"ב.
ב2014 חלה ירידה קלה במספר האסירים לעומת בשנה הקודמת (כ52,200 אסירים פחות מאשר בשנת 2013).
1 מתוך כל 36 אנשים בוגרים היה כלוא בשנת 2014 במתקני כליאה מסוגים שונים בארה"ב.
המדינות שהובילו במספר האסירים בארה"ב בשנת 2013 היו טקסס (221,800 אסירים), קליפורניה (218,800 אסירים) ופלורידה (154,500 אסירים).
המדינות שהובילו בשיעור מספר האסירים ביחס לאוכלוסיה בארה"ב (מספר אסירים לכל מאה אלף תושבים) בשנת 2013 היו לוזיאנה (1,082), אוקלהומה (983) ומיסיסיפי (962).
מקורות מידע:

 

נתקבלה תשובה על ידי (227k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...