Close Sidebar
0 הצבעות
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית שונות על ידי

תשובה 1

0 הצבעות
בעיקרון המידע הזה נמצא אצל רשויות המס אך מטעמי צנעת הפרט הן לא מפרסמות אותו לציבור.
חיפושי דירות, בתים וקרקעות בדרך כלל מבצעים לפי גוש חלקה ולא לפי תעודת זהות או שם.
אתה יכול אולי לנסות לברר עם רשות המיסים איך אפשר לקבל דוח לפי תז או שם אבל אני מניח שהם יספקו את המידע רק אם תהיה לך סיבה טובה לכך.
ממה שאני יודע מידע מהסוג הזה בדרך כלל מחפשים חוקרים פרטיים, איך הם עושים את זה, אני לא יודע. אולי קשרים או משהו כזה.
קישור למידע להתקשרות בנושאי נדל"ן ומקרקעין ברשות המיסים - קישור.
נתקבלה תשובה על ידי
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...