Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

0 הצבעות
מי יכול לענות לי כמה מטר יש בקילומטר?
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי (100 נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות
בקילומטר אחד יש 1,000 מטרים.
נתקבלה תשובה על ידי (227k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...