Close Sidebar
0 הצבעות
מי יכול לענות לי כמה מזומן אפשר להפקיד בבנק?
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית נהלים וחוקים על ידי (100 נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות
אין שום בעיה להפקיד כמה מזומן שאתה רוצה בבנק, רק שבמקרים מסויימים הבנק חייב לדווח על הפעולה שביצעת.
חוק איסור הלבנת הון קובע כי מעל 50,000 ש"ח הבנק חייב לדווח על כל הפקדה או הוצאה של מזומנים.
אבל לא רק, החוק קובע שהבנק צריך לדווח על הפקדה או הוצאה של מזומנים גם בסכום של פחות מ50 אלף ש"ח אם הפקיד חושב שמדובר בפעולות לא רגילות לחשבון.
זאת אומרת, שאם מישהו ינסה לעקוף את החוק ולפצל משיכה של מזומנים בסכום גבוה למספר משיכות קטנות יותר, גם אז הבנק ידווח עליו.
אפשר להתרשם מההסבר על חובת הדיווח באתר בנק לאומי - קישור.
חוק איסור הלבנת הון - קישור.
 
 

 

נתקבלה תשובה על ידי (227k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...