Close Sidebar
0 הצבעות
מי יודע כמה ירחים יש לצדק?
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית אסטרונומיה על ידי (100 נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות
לכוכב צדק יש לפחות 67 ירחים שידועים לאדם.
מה זה ירח? 
ירח הינו גוף שמימי שחג במסלול סביב כוכב אחר.
 
ארבעת הירחים הגדולים ביותר של כוכב צדק נקראים הירחים הגליליאניים (איו, אירופה, גנימד וקליסטו) והם נתגלו על ידי גלילאו גליליי ב-7 בינואר 1610.  
מבין ירחי צדק יש ירחים שמקיפים את צדק בכיוון אחר ויש ירחים שמקיפים אותו בכיוון מנוגד.
קוטרו של הירח הכי גדול (גנימד) הוא כ5262 קילומטר וקוטרו של הירח הכי קטן הוא 1 קילומטר (יש 5 כאלה)
 
להלן שמות ירחי צדק המסודרים לפי גודלם (אורך הקוטר של הירח):
 1. גנימד: קוטרו 5262.4 קילומטר (±3.4)
 2. קליסטו: קוטרו 4820.6 קילומטר (±3)
 3. איו: קוטרו 3643.2 קילומטר (±4.5)
 4. אירופה: קוטרו 3121.6 קילומטר (±0.5)
 5. הימליה: קוטרו 170 קילומטר.
 6. אמלת'אה: קוטרו 166.9 קילומטר (±4.8)
 7. תבה: קוטרו 98.6 קילומטר (±4)
 8. אלרה: קוטרו 86 קילומטר.
 9. פסיפיאה: קוטרו 60 קילומטר.
 10. קארמה: קוטרו 46 קילומטר.
 11. מטיס: קוטרו 43 קילומטר (±4)
 12. סינופה: קוטרו 38 קילומטר.
 13. ליסיתאה: קוטרו 36 קילומטר.
 14. אננקה: קוטרו 28 קילומטר.
 15. לדה: קוטרו 20 קילומטר.
 16. אדרסטאה: קוטרו 16.4 קילומטר (±4)
 17. קלירואי: קוטרו 8.6 קילומטר.
 18. תמיסטו: קוטרו 8 קילומטר.
 19. פרקסידייק: קוטרו 6.8 קילומטר.
 20. מגאקליטה: קוטרו 5.4 קילומטר.
 21. איוקסטה: קוטרו 5.2 קילומטר.
 22. קליקה: קוטרו 5.2 קילומטר.
 23. טייגטה: קוטרו 5 קילומטר.
 24. הרפלייקה: קוטרו 4.4 קילומטר.
 25. דיה: קוטרו 4 קילומטר.
 26. הליקה: קוטרו 4 קילומטר.
 27. הרמיפה: קוטרו 4 קילומטר.
 28. תיאונה: קוטרו 4 קילומטר.
 29. אאדה: קוטרו 4 קילומטר.
 30. יוקלדה: קוטרו 4 קילומטר.
 31. S/2003 J 5: קוטרו 4 קילומטר.
 32. אוטונה: קוטרו 4 קילומטר.
 33. קלדינה: קוטרו 3.8 קילומטר.
 34. איסונואי: קוטרו 3.8 קילומטר.
 35. ארינומה: קוטרו 3.2 קילומטר.
 36. קארפו: קוטרו 3 קילומטר.
 37. יואנתה: קוטרו 3 קילומטר.
 38. אייטנה: קוטרו 3 קילומטר.
 39. יורידמה: קוטרו 3 קילומטר.
 40. הגמונה: קוטרו 3 קילומטר.
 41. ארקה: קוטרו 3 קילומטר.
 42. יופורי: קוטרו 2 קילומטר.
 43. S/2003 J 3: קוטרו 2 קילומטר.
 44. S/2003 J 18: קוטרו 2 קילומטר.
 45. תלקסינואי: קוטרו 2 קילומטר.
 46. אורתוסאי: קוטרו 2 קילומטר.
 47. S/2003 J 16: קוטרו 2 קילומטר.
 48. נימה: קוטרו 2 קילומטר.
 49. הרס: קוטרו 2 קילומטר.
 50. קאלה: קוטרו 2 קילומטר.
 51. S/2003 J 19: קוטרו 2 קילומטר.
 52. S/2003 J 15: קוטרו 2 קילומטר.
 53. S/2003 J 10: קוטרו 2 קילומטר.
 54. S/2003 J 23: קוטרו 2 קילומטר.
 55. קליקרה: קוטרו 2 קילומטר.
 56. פסיתאי: קוטרו 2 קילומטר.
 57. S/2010 J 1: קוטרו 2 קילומטר.
 58. קורה: קוטרו 2 קילומטר.
 59. סילנה: קוטרו 2 קילומטר.
 60. S/2003 J 4: קוטרו 2 קילומטר.
 61. ספונדה: קוטרו 2 קילומטר.
 62. S/2003 J 2: קוטרו 2 קילומטר.
 63. S/2003 J 12: קוטרו 1 קילומטר.
 64. S/2011 J 1: קוטרו 1 קילומטר.
 65. S/2010 J 2: קוטרו 1 קילומטר.
 66. S/2011 J 2: קוטרו 1 קילומטר.
 67. S/2003 J 9: קוטרו 1 קילומטר.
 
מקור מידע: קישור.
 
נתקבלה תשובה על ידי (227k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...