Close Sidebar
0 הצבעות
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי

תשובה 1

0 הצבעות
 
האוכלוסיה המוסלמית בבלגיה מוערכת בכ900,000 אזרחים בלגים שהם בעלי רקע של מדינה אסלמית.
יחסם של המוסלמים באוכלוסיה הבלגית מוערך ב8.1%.
המוסלמים בבלגיה מתרכזים באזורים מסויימים ובאזורים אלו חלקם היחסי באוכלוסיה עולה על האחוז הכללי.
כך לדוגמה בבריסל שהיא עיר הבירה של בלגיה המוסלמים מהווים כ23% מסה"כ האוכלוסיה. אזורים בעלי ריכוז מוסלמים גבוה הם: שרלרואה ואנטוורפן.
מרבית המוסלמים בבלגיה שייכים לזרם הסוני.
מוצאם של מרבית המוסלמים בבלגיה הוא ממרוקו וטורקיה שהגיעו בגלי הגירה למטרות עבודה, הביאו את משפחותיהם והשתקעו בבלגיה.
 
 
נתקבלה תשובה על ידי (51.1k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...