Close Sidebar
0 הצבעות
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית אחר על ידי

תשובה 1

0 הצבעות
 
התשובה הטובה ביותר
לדעתי צורת המשטר הכי טובה ליחיד ולחברה היא דמוקרטיה ישירה.
דמוקרטיה ישירה מאפשרת מימוש אמיתי של דמוקרטיה שבה היחיד יכול להיות מעורב ולהשפיע על החלטות המשטר בחיי היום יום.
בדמוקרטיה ישירה לכל האזרחים יש יכולת השפעה ישירה על ההחלטות המתקבלות במדינה באופן של הצבעות בעד או נגד במשאל עם.
המעורבות הזו טובה ליחיד משום שהיא מעניקה בידיו את הכוח להשפיע.
המעורבות הזו טובה לחברה משום שהאחריות לדרך שבה הולכת המדינה מונחת על כתפי הציבור ולא על כתפי נבחרי ציבור או לוביסטים ומקורבים.
 
העידן הטכנולוגי של ימנו מאפשר יישום ריאלי של שיטת משטר זו, אך לצערי המדינה שבויה בידי משטר שנקרא "דמוקרטיה ייצוגית" שבה נציגים נבחרים מקבלים החלטות בשביל העם.
"הדמוקרטיה הייצוגית" פשטה את הרגל בישראל משום שהיא מבוססת על שקר הבחירות. הציבור הולך לקלפי פעם אחת בארבע שנים, הנציגים המתמודדים יכולים לרכוש את אמון הציבור בשקר ובמרמה ורק בבחירות הבאות הציבור יכול להתנגד למצבים כמו אי מימוש הבטחות, שקרי בחירות וכדומה.
 
קישורי מידע מעניינים:
 
דמוקרטיה ישירה בויקיפדיה - קישור.

 

נתקבלה תשובה על ידי (51.1k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...