Close Sidebar
0 הצבעות
מי יודע כמה סטודנטים לומדים במרכז האקדמי לב?
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית שונות על ידי (100 נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות

במרכז האקדמי לב לומדים בסה"כ 3,637 סטודנטים.

 

מספר הסטודנטים במרכז האקדמי לב לפי תארים:

סטודנטים לתואר ראשון: 3,496.

סטודנטים לתואר שני: 141.

*הנתונים מאתר המועצה להשכלה גבוהה והם נכונים לשנת הלימודים 2014/2015.

מקורות:

נתקבלה תשובה על ידי (227k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...