Close Sidebar
0 הצבעות
מי יודע כמה סטודנטים לומדים במכללה האקדמית הדסה ירושלים?
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית שונות על ידי (100 נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות

במכללה האקדמית הדסה ירושלים לומדים בסה"כ 2,739 סטודנטים.

 

מספר הסטודנטים במכללה האקדמית הדסה ירושלים לפי תארים:

סטודנטים לתואר ראשון: 2,651.

סטודנטים לתואר שני: 88.

*הנתונים מאתר המועצה להשכלה גבוהה והם נכונים לשנת הלימודים 2014/2015.

מקורות:

נתקבלה תשובה על ידי (227k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...