Close Sidebar
0 הצבעות
מי יודע כמה סטודנטים לומדים באוניברסיטה הפתוחה?
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית שונות על ידי (100 נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות

באוניברסיטה הפתוחה לומדים בסה"כ 46,708 סטודנטים.

 

מספר הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה לפי תארים:

סטודנטים לתואר ראשון: 43,611.

סטודנטים לתואר שני: 3,097.

*הנתונים מאתר המועצה להשכלה גבוהה והם נכונים לשנת הלימודים 2014/2015.

מקורות:

נתקבלה תשובה על ידי (227k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...