Close Sidebar
0 הצבעות
מי יודע כמה כהונות יכול לכהן ראש ממשלה בישראל?
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית נהלים וחוקים על ידי (100 נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות
לפי חוק יסוד הממשלה אין מגבלה על מספר הכהונות שבהן מכהן ראש ממשלה.
המגבלה בחוק יסוד הממשלה היא על משך הזמן שבו כיהן נבחר כראש ממשלה.
בחוק יסוד הממשלה נאמר "מי שכיהן כראש ממשלה שבע שנים רצופות לא יהיה מועמד בבחירות לראש הממשלה שבסמוך לאחר מכן."
זאת אומרת, אין שום בעיה שמועמד לראשות הממשלה יכהן אפילו 3 קדנציות שמשכן הכולל קצר מ7 שנים, הוא עדיין יכול להציג את מועמדותו לראשות הממשלה.
כמו כן, החוק קובע שהמועמד לראשות הממשלה לא יכול לכהן שבע שנים ברציפות לפני הבחירות, אבל אין שום מגבלה על מספר הכהונות או משך זמן הכהונות שלא ברצף.
 
 

 

נתקבלה תשובה על ידי (227k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...