Close Sidebar
0 הצבעות
מי יודע כמה זמן כהונה של נשיא? נשיא בישראל
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית נהלים וחוקים על ידי (100 נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות
כהונת נשיא המדינה נמשכת שבע שנים ואין אפשרות לכהן כנשיא ליותר מכהונה אחת.
הפסקת כהונה לפני סיום התקופה
נשיא המדינה רשאי להתפטר מתפקידו.
והכנסת רשאית לסיים את תפקידו של הנשיא לפני סיום כהונתו במקרה שקבעה כי אין הוא ראוי לכהונתו מחמת התנהגות שאינה הולמת את מעמדו כנשיא המדינה.
מצב העברת נשיא מכהונתו ע"י הכנסת דורש רוב של שלושה רבעים מחברי הכנסת.
כמו כן, הכנסת גם יכולה לסיים את התפקידו של הנשיא מטעמים בריאותיים במידה ומתקבלת החלטה בכנסת ברוב של שני שלישים.
ויש גם אפשרות לנשיא ולכנסת להודיע על נבצרות זמנית מלכהן כנשיא.
 

 

נתקבלה תשובה על ידי (227k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...