Close Sidebar
0 הצבעות
מי יודע כמה חניכים יש בצופים?
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית פעילות לילדים ונוער על ידי (800 נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות
לפי נתוני משרד החינוך לשנת 2015 בתנועת הצופים היו כ71,500 חניכים ומדריכים. כאשר המספר לאחר הפחתת המשתתפים שלא עונים על קרטריונים של מבחני התמיכה עומד על 65,366 חניכים ומדריכים.
 
תנועת הצופים היא תנועת הנוער הגדולה ביותר ולאחריה הנוער העובד (62,566 חניכים ומדריכים לאחר הפחתה) ובני עקיבא (52,967 לאחר הפחתה).
 
עוד מפורט בדוח של משרד החינוך כי בשנת 2015 השתתפו בכל פעילויות תנועות הנוער בארץ -כ 246,500 חניכים ו26,800 מדריכים צעירים (מרבית המדריכים הצעירים הם גם חניכים ).
בנוסף, בפעילויות התנועות השתתפו גם כ-1,400 מדריכים בוגרים.
 
 מקור מידע: קישור.
 

 

נתקבלה תשובה על ידי (3.3k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...