Close Sidebar
0 הצבעות
מי יודע כמה חקלאים יש בישראל?
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית בעלי מקצוע על ידי (100 נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות
לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מספר החקלאים בישראל (כל מי שמועסק בחקלאות, דיג ויעור) עומד על 38,900 (נכון לתחילת 2016).
כ22,700 מתוכם הם שכירים.
 
מקור מידע: קישור.
 

 

נתקבלה תשובה על ידי (3.3k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...