Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

0 הצבעות
כמה זה בעצם דונם אחד של אדמה? כמה זה דונם במטרים.
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי (100 נקודות)
קטגוריה נערכה על ידי

תשובה 1

0 הצבעות
דונם היא יחידה למדידת שטח שנפוצה בעיקר במזרח התיכון ובבלקן.
1 דונם שווה ל-1000 מטרים רבועים.
דוגמאות לשטח של דונם
20 מטר * 50 מטר = 1 דונם.
25 מטר * 40 מטר = 1 דונם.
נתקבלה תשובה על ידי
כמה דונם זה הקטר
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...