Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

שאלות אחרונות בקטגוריית מידות ומשקלים

0 הצבעות
1 תשובה

כמה חצילים יש בקילו?

מי יודע כמה חצילים יש בקילו?

שאלה נשאלה ב- 29 מאי, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי מרגנית (100 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה חמאה במקום מרגרינה?

מי יודע כמה חמאה במקום מרגרינה?

שאלה נשאלה ב- 27 מאי, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי רבקה זהר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה חמאה זה רבע כוס שמן?

מי יודע כמה חמאה זה רבע כוס שמן?

שאלה נשאלה ב- 27 מאי, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי רבקה זהר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה חמאה במקום כוס שמן?

מי יודע כמה חמאה במקום כוס שמן?

שאלה נשאלה ב- 27 מאי, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי רבקה זהר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה חמאה זה חצי כוס שמן?

מי יודע כמה חמאה זה חצי כוס שמן?

שאלה נשאלה ב- 27 מאי, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי רבקה זהר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה כדורים יש באקדח?

מי יודע כמה כדורים יש באקדח? כמה כדורים אפשר לירות בפעם אחת באקדח?

שאלה נשאלה ב- 24 אפריל, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי קלרה79 (100 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה מיליליטר יש בכוס?

מי יודע כמה מיליליטר יש בכוס?

שאלה נשאלה ב- 8 מרץ, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה מיליליטר יש בליטר?

מי יודע כמה מיליליטר יש בליטר?

שאלה נשאלה ב- 8 מרץ, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה מטר זה פיט?

מי יודע כמה מטר זה פיט?

שאלה נשאלה ב- 8 מרץ, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה מטר זה יארד?

מי יודע כמה מטר זה יארד?

שאלה נשאלה ב- 8 מרץ, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה מטר זה קילומטר?

מי יודע כמה מטר זה קילומטר?

שאלה נשאלה ב- 8 מרץ, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה מטר זה דונם?

מי יודע כמה מטר זה דונם?

שאלה נשאלה ב- 8 מרץ, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה מטר יש בקילומטר?

מי יכול לענות לי כמה מטר יש בקילומטר?

שאלה נשאלה ב- 7 מרץ, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי קלרה79 (100 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה גרמים יש בקילו?

מי יודע כמה גרמים יש בקילו?

שאלה נשאלה ב- 21 פברואר, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי קלרה79 (100 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה בלוני הליום מרימים בן אדם?

מי יודע כמה בלוני הליום מרימים בן אדם?

שאלה נשאלה ב- 18 פברואר, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי קלרה79 (100 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אקר זה דונם?

מי יודע כמה אקר זה דונם?

שאלה נשאלה ב- 15 פברואר, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי קלרה79 (100 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אטמוספרות זה בר?

מי יכול לומר לי כמה אטמוספרות זה בר?

שאלה נשאלה ב- 14 פברואר, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי שאלות בכימיה (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה וואט לשעה צורך דוד חשמל ?

שאלה נשאלה ב- 14 פברואר, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אגורות זה שקל?

מי יודע כמה אגורות זה שקל?

שאלה נשאלה ב- 3 פברואר, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אגורות בשקל?

מי יודע כמה אגורות בשקל?

שאלה נשאלה ב- 3 פברואר, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...