Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

שאלות אחרונות בקטגוריית מידות ומשקלים

0 הצבעות
1 תשובה

כמה אבקת אפייה לכוס קמח?

מי יודע כמה אבקת אפייה לכוס קמח?

שאלה נשאלה ב- 2 פברואר, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שוקל ליטר מים?

מי יודע כמה שוקל ליטר מים?

שאלה נשאלה ב- 2 פברואר, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שנים זה דור?

מי יודע כמה שנים זה דור?

שאלה נשאלה ב- 2 פברואר, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שבועות יש בשנה?

מי יודע כמה שבועות יש בשנה?

שאלה נשאלה ב- 2 פברואר, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה צעדים בקילומטר?

מי יודע כמה צעדים בקילומטר?

שאלה נשאלה ב- 1 פברואר, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה סנטימטר יש באינטש?

מי יודע כמה סנטימטר יש באינטש?

שאלה נשאלה ב- 31 ינואר, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי דביר (10.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה סנטימטר יש בצול?

מי יודע כמה סנטימטר יש בצול?

שאלה נשאלה ב- 31 ינואר, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי דביר (10.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה סנטימטר יש בדף a4?

מי יודע כמה סנטימטר יש בדף a4?

שאלה נשאלה ב- 31 ינואר, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי דביר (10.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה סנטימטר יש במטר אחד?

מי יודע כמה סנטימטר יש במטר אחד?

שאלה נשאלה ב- 31 ינואר, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי דביר (10.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה סנטימטר יש בליטר?

מי יודע כמה סנטימטר יש בליטר?

שאלה נשאלה ב- 31 ינואר, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי דביר (10.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה סנטימטר יש בפיט?

מי יודע כמה סנטימטר יש בפיט?

שאלה נשאלה ב- 31 ינואר, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי דביר (10.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה סנטימטר יש במטר רבוע?

מי יודע כמה סנטימטר יש במטר רבוע?

שאלה נשאלה ב- 31 ינואר, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי דביר (10.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה זה מיליארד שניות

מי יודע כמה זה מיליארד שניות?

שאלה נשאלה ב- 27 ינואר, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה זמן זה מיליון שניות

מי יודע כמה זמן זה מיליון שניות?

שאלה נשאלה ב- 27 ינואר, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה ליטר יש בקוב

מי יודע כמה ליטר יש בקוב?

שאלה נשאלה ב- 27 ינואר, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה ליטר זה גלון

מי יודע כמה ליטר זה גלון?

שאלה נשאלה ב- 27 ינואר, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה כוסות זה 250 גרם קמח

מי יודע כמה כוסות זה 250 גרם קמח?

שאלה נשאלה ב- 27 ינואר, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה כוסות זה קילו קמח

מי יודע כמה כוסות זה קילו קמח?

שאלה נשאלה ב- 27 ינואר, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה זה מייל?

מי יודע כמה זה מייל?

שאלה נשאלה ב- 25 ינואר, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה זה מייל?

מי יודע כמה זה מייל?

שאלה נשאלה ב- 25 ינואר, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...