Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

שאלות אחרונות בקטגוריית מידות ומשקלים

0 הצבעות
1 תשובה

כמה זה מאית דקה

מי יכול לומר לי כמה זה מאית דקה

שאלה נשאלה ב- 20 ינואר, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי קלרה79 (100 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה דקות זה שעה

מי יכול לומר לי כמה דקות זה שעה

שאלה נשאלה ב- 20 ינואר, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי קלרה79 (100 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה דקות זה חצי שעה

מי יכול לומר לי כמה דקות זה חצי שעה

שאלה נשאלה ב- 20 ינואר, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי קלרה79 (100 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה דקות יש בחודש

מי יכול לומר לי כמה דקות יש בחודש

שאלה נשאלה ב- 20 ינואר, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי קלרה79 (100 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה דקות יש בשעה

מי יכול לומר לי כמה דקות יש בשעה

שאלה נשאלה ב- 20 ינואר, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי קלרה79 (100 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה דקות יש ביום

מי יכול לומר לי כמה דקות יש ביום

שאלה נשאלה ב- 20 ינואר, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי קלרה79 (100 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה דקות יש בשנה

מי יכול לומר לי כמה דקות יש בשנה

שאלה נשאלה ב- 20 ינואר, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי קלרה79 (100 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה דקות יש ביממה

מי יכול לומר לי כמה דקות יש ביממה

שאלה נשאלה ב- 20 ינואר, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי קלרה79 (100 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

המרה מפיט- כמה זה 4'6 במטרים?

שאלה נשאלה ב- 19 דצמבר, 2015 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שוקל אוטובוס? מה משקלו של אוטובוס?

מי יודע מה משקלו של אוטובוס ממוצע?

שאלה נשאלה ב- 22 נובמבר, 2014 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שוקלת מכונת כביסה? מה המשקל של מכונת כביסה?

שלום, אנחנו צריכים לעבור בית ובעלי רוצה להעביר את הדברים בעצמו. אין לנו מקרר אבל מה שנראה לי מאוד כבד זה מכונת הכביסה. הוא מתעקש לסחוב ... , אבל זה לא נראה לי אותו הדבר. כמה בערך שוקלת מכונת כביסה?

שאלה נשאלה ב- 22 נובמבר, 2014 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שוקל ליטר חלב? מה משקלו של ליטר חלב?

מי יודע כמה שוקל ליטר חלב? האם ליטר חלב שוקל 1 ק"ג כמו ליטר מים?

שאלה נשאלה ב- 22 נובמבר, 2014 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שוקל קוב בטון? מה משקלו של קוב בטון?

למישהו יש מושג כמה שוקל 1 קו"ב בטון?

שאלה נשאלה ב- 22 נובמבר, 2014 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שוקל טנק? מה משקלו של טנק?

מי יודע כמה בערך שוקל טנק?

שאלה נשאלה ב- 22 נובמבר, 2014 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שוקל ליטר מים? מה משקלו של ליטר מים?

מי יודע כמה שוקל ליטר מים? האם זה בדיוק 1 ק"ג?

שאלה נשאלה ב- 22 נובמבר, 2014 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שוקל ילד בן שלוש?

מי יודע מה משקלו של ילד בגיל שלוש?

שאלה נשאלה ב- 22 נובמבר, 2014 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שוקל ילד בן שנתיים?

מי יודע מה משקלו של ילד בגיל שנתיים?

שאלה נשאלה ב- 22 נובמבר, 2014 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שוקל תינוק בן שנה וחצי?

מי יודע מה משקלו של תינוק בגיל שנה וחצי?

שאלה נשאלה ב- 22 נובמבר, 2014 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שוקל תינוק בן שנה?

מי יודע מה משקלו של תינוק בגיל שנה?

שאלה נשאלה ב- 22 נובמבר, 2014 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שוקל תינוק בן 11 חודשים?

מי יודע מה משקלו של תינוק בגיל 11 חודשים?

שאלה נשאלה ב- 22 נובמבר, 2014 בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...