Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

שאלות אחרונות בקטגוריית יהדות

0 הצבעות
1 תשובה

כמה פרקים יש בספר חגיי?

מי יודע מה מספר הפרקים בספר חגיי?

שאלה נשאלה ב- 31 ינואר, 2016 בקטגוריית יהדות על ידי דביר (10.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה פרקים יש בספר צפניה?

מי יודע מה מספר הפרקים בספר צפניה?

שאלה נשאלה ב- 31 ינואר, 2016 בקטגוריית יהדות על ידי דביר (10.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה פרקים יש בספר חבקוק?

מי יודע מה מספר הפרקים בספר חבקוק?

שאלה נשאלה ב- 31 ינואר, 2016 בקטגוריית יהדות על ידי דביר (10.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה פרקים יש בספר נחום?

מי יודע מה מספר הפרקים בספר נחום?

שאלה נשאלה ב- 31 ינואר, 2016 בקטגוריית יהדות על ידי דביר (10.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה פרקים יש בספר מיכה?

מי יודע מה מספר הפרקים בספר מיכה?

שאלה נשאלה ב- 31 ינואר, 2016 בקטגוריית יהדות על ידי דביר (10.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה פרקים יש בספר יונה?

מי יודע מה מספר הפרקים בספר יונה?

שאלה נשאלה ב- 31 ינואר, 2016 בקטגוריית יהדות על ידי דביר (10.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה פרקים יש בספר עובדיה?

מי יודע מה מספר הפרקים בספר עובדיה?

שאלה נשאלה ב- 31 ינואר, 2016 בקטגוריית יהדות על ידי דביר (10.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה פרקים יש בספר עמוס?

מי יודע מה מספר הפרקים בספר עמוס?

שאלה נשאלה ב- 31 ינואר, 2016 בקטגוריית יהדות על ידי דביר (10.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה פרקים יש בספר יואל?

מי יודע מה מספר הפרקים בספר יואל?

שאלה נשאלה ב- 31 ינואר, 2016 בקטגוריית יהדות על ידי דביר (10.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה פרקים יש בספר הושע?

מי יודע מה מספר הפרקים בספר הושע?

שאלה נשאלה ב- 31 ינואר, 2016 בקטגוריית יהדות על ידי דביר (10.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה פרקים יש בספר יחזקאל?

מי יודע מה מספר הפרקים בספר יחזקאל?

שאלה נשאלה ב- 31 ינואר, 2016 בקטגוריית יהדות על ידי דביר (10.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה פרקים יש בספר ירמיהו?

מי יודע מה מספר הפרקים בספר ירמיהו?

שאלה נשאלה ב- 31 ינואר, 2016 בקטגוריית יהדות על ידי דביר (10.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה פרקים יש בספר ישעיהו?

מי יודע מה מספר הפרקים בספר ישעיהו?

שאלה נשאלה ב- 31 ינואר, 2016 בקטגוריית יהדות על ידי דביר (10.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה פרקים יש בספר יהושוע?

מי יודע מה מספר הפרקים בספר יהושוע?

שאלה נשאלה ב- 31 ינואר, 2016 בקטגוריית יהדות על ידי דביר (10.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה פרקים יש בספר דברים?

מי יודע מה מספר הפרקים בספר דברים?

שאלה נשאלה ב- 31 ינואר, 2016 בקטגוריית יהדות על ידי דביר (10.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה פרקים יש בספר במדבר?

מי יודע מה מספר הפרקים בספר במדבר?

שאלה נשאלה ב- 31 ינואר, 2016 בקטגוריית יהדות על ידי דביר (10.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה פרקים יש בספר ויקרא?

מי יודע מה מספר הפרקים בספר ויקרא?

שאלה נשאלה ב- 31 ינואר, 2016 בקטגוריית יהדות על ידי דביר (10.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה נשים היו לאברהם אבינו?

מי יודע כמה נשים היו לאברהם אבינו?

שאלה נשאלה ב- 28 ינואר, 2016 בקטגוריית יהדות על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה יהודים יש בישראל

מי יודע כמה יהודים יש בישראל?

שאלה נשאלה ב- 27 ינואר, 2016 בקטגוריית יהדות על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה יהודים יש בעולם?

מי יודע כמה יהודים יש בעולם?

שאלה נשאלה ב- 25 ינואר, 2016 בקטגוריית יהדות על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...