Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

שאלות אחרונות שתוייגו אוריגמי

0 הצבעות
1 תשובה

איך להכין אוריגמי פצצת מים מנייר? איך להכין פצצת מים מנייר ברמה שמתאימה לילדים, למתחילים ומתקדמים

איך מכינים פצצת מים מנייר?, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה של הכנת פצצת מים מנייר? אשמח לדגמים שונים ... בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

שאלה נשאלה ב- 13 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איך להכין אוריגמי פינגווין מנייר? איך להכין פינגווין מנייר ברמה שמתאימה לילדים, למתחילים ומתקדמים

איך מכינים פינגווין מנייר?, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה של הכנת פינגווין מנייר? אשמח לדגמים שונים של ... הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

שאלה נשאלה ב- 13 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איך מכינים אוריגמי פסנתר מנייר? איך להכין פסנתר מנייר ברמה שמתאימה לילדים, למתחילים ומתקדמים

איך עושים פסנתר מנייר?, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה להכנת אוריגמי של פסנתר? אשמח לדגמים שונים של ... בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

שאלה נשאלה ב- 13 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איך מכינים אוריגמי פפיון מנייר? איך להכין עניבת פפיון מנייר ברמה שמתאימה לילדים, למתחילים ומתקדמים

רוצה להכין אוריגמי עניבת פפיון מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה להכנת עניבת פפיון, אשמח לדגמים שונים ... הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

שאלה נשאלה ב- 13 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איך מכינים אוריגמי פיל מנייר? איך להכין פיל מנייר שמתאים לילדים, למתחילים ומתקדמים

רוצה להכין פיל מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה להכנת אוריגמי של פיל, אשמח לדגמים שונים של פילים ... בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

שאלה נשאלה ב- 13 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איך מכינים אוריגמי סכין פרפר מנייר? איך להכין סכין פרפר מנייר שמתאים לילדים, למתחילים ומתקדמים

רוצה להכין סכין פרפר מנייר (סכין פרפר זה סכין עם נדן שמרוכב משני חלקים שזזים), מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים ... בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

שאלה נשאלה ב- 13 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איך מכינים אוריגמי פרפר מנייר? איך להכין פרפר מנייר שמתאים לילדים, למתחילים ומתקדמים

רוצה להכין פרפר מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה להכנת אוריגמי של פרפר, אשמח לדגמים שונים של ... בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

שאלה נשאלה ב- 13 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איך מכינים אוריגמי עכביש מנייר? איך לעשות עכביש מנייר שמתאים לילדים, למתחילים ומתקדמים

רוצה להכין עכביש מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה להכנת אוריגמי של עכביש, אשמח לדגמים שונים של ... בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

שאלה נשאלה ב- 12 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איך מכינים אוריגמי עקרב מנייר? איך לעשות עקרב מנייר שמתאים לילדים, למתחילים ומתקדמים

רוצה להכין עקרב מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה ליצירת אוריגמי של עקרב, אשמח לדגמים שונים של ... בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

שאלה נשאלה ב- 12 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איך מכינים אוריגמי עץ מנייר? איך לעשות עץ מנייר שמתאים לילדים, למתחילים ומתקדמים

רוצה להכין עץ מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה ליצירת אוריגמי של עץ, אשמח לדגמים שונים של עצים מנייר בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

שאלה נשאלה ב- 12 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איך לעשות אוריגמי עכבר מנייר? איך להכין עכבר מנייר שמתאים לילדים, למתחילים ומתקדמים

רוצה להכין עכבר מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה ליצירת אוריגמי בצורת עכבר, אשמח לדגמים שונים של ... בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

שאלה נשאלה ב- 12 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איך לעשות אוריגמי עטלף מנייר? איך להכין עטלף מנייר שמתאים לילדים, למתחילים ומתקדמים

רוצה להכין עטלף מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה ליצירת אוריגמי בצורת עטלף, אשמח לדגמים שונים של ... בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

שאלה נשאלה ב- 12 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איך לעשות אוריגמי עגור מנייר? איך להכין עגור מנייר שמתאים לילדים, למתחילים ומתקדמים

רוצה להכין עגור מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה ליצירת אוריגמי בצורת עגור, אשמח לדגמים שונים של ... בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

שאלה נשאלה ב- 12 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איך לעשות אוריגמי סנופי מנייר? איך מכינים אוריגמי של סנופי מנייר שמתאים לילדים, למתחילים ומתקדמים

רוצה להכין סנופי מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה ליצירת אוריגמי בצורת סנופי, אשמח לדגמים שונים של ... הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

שאלה נשאלה ב- 12 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איך לעשות אוריגמי סוס ים מנייר? איך מכינים אוריגמי של סוס ים מנייר שמתאים לילדים, מתחילים ומתקדמים

רוצה להכין סוס ים מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה ליצירת אוריגמי בצורת סוסי ים, אשמח לדגמים ... בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

שאלה נשאלה ב- 12 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איך לעשות אוריגמי סוס מנייר? איך מכינים אוריגמי של סוסים מנייר שמתאים לילדים, מתחילים ומתקדמים

רוצה להכין סוס מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה ליצירת אוריגמי בצורת סוסים? אשמח לדגמים שונים של ... בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

שאלה נשאלה ב- 12 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איך לעשות אוריגמי נר מנייר? איך מכינים אוריגמי של נרות מנייר שמתאים לילדים, מתחילים ומתקדמים

רוצה להכין נר מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה ליצירת אוריגמי בצורת נרות? אשמח לדגמים שונים של ... בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

שאלה נשאלה ב- 12 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איך לעשות אוריגמי נעליים מנייר? איך מכינים אוריגמי של נעל מנייר, אשמח לדגמים שמתאימים לילדים, מתחילים ומתקדמים

רוצה להכין נעליים מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה ליצירת אוריגמי בצורת נעליים? אשמח לדגמים שונים של ... הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

שאלה נשאלה ב- 12 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איך לעשות אוריגמי נשר מנייר? איך מכינים אוריגמי של נשר מנייר שמתאים לילדים, מתחילים ומתקדמים

רוצה להכין נשר מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה ליצירת אוריגמי בצורת נשר? אשמח לדגמים שונים של נשרים בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

שאלה נשאלה ב- 12 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איך לעשות אוריגמי נמר מנייר? איך מכינים אוריגמי של נמר מנייר שמתאים לילדים, מתחילים ומתקדמים

רוצה להכין נמר מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה ליצירת אוריגמי בצורת נמר? אשמח לדגמים שונים של נמרים בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

שאלה נשאלה ב- 12 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה על ידי שושנה בר (800 נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...