Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

שאלות אחרונות שתוייגו ארצות

0 הצבעות
1 תשובה

כמה אנשים יש בארה"ב 2013?

מעוניין לדעת כמה תושבים / אנשים מתגוררים בארצות הברית? מישהו יכול לומר לי מה גודלה של אוכלוסיית ארצות הברית?

שאלה נשאלה ב- 13 אוקטובר, 2013 בקטגוריית שונות על ידי חיימה (700 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

ארץ באות ת - ארצות באות ת

יש מישהו שיכול לענות לי? רוצה לדעת למשחק חי, דומם צומח אם אפשר לציין כאן באתר רשימה של ארצות באות ת, מישהו מכיר שם של ארץ שמתחילה באות ת

שאלה נשאלה ב- 10 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

ארץ באות ש - ארצות באות ש

מי יכול לענות לי? אני מאוד אוהב לשחק במשחק חי דומם צומח אני תמיד אעשה הכל בשביל לזכות. אני תמיד לא מצליח לזכור בשמות ארצות. אני צריך רשימה של ארצות באות ש, מישהו מכיר שם של ארץ שמתחילה באות ש

שאלה נשאלה ב- 10 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

ארץ באות ר - ארצות באות ר

יש מצב שמישהו עונה לי על שאלה? מעוניין לדעת למשחק חי, דומם צומח אם אתם יכולים להכניס כאן באתר רשימת ארצות באות ר, מישהו מכיר שם של ארץ שמתחילה באות ר

שאלה נשאלה ב- 10 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

ארץ באות ק - ארצות באות ק

מי יכול לענות לי על שאלה? רוצה לדעת למשחק חי, דומם צומח אם אתם יכולים לציין כאן באתר רשימת ארצות באות ק, מישהו מכיר שם של ארץ שמתחילה באות ק

שאלה נשאלה ב- 10 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

ארץ באות צ - ארצות באות צ

יש מצב שמישהו עונה לי על שאלה? רוצה לדעת למשחק חי, דומם צומח אם אפשר להכניס כאן באתר רשימת ארצות באות צ, מישהו מכיר שם של ארץ שמתחילה באות צ

שאלה נשאלה ב- 10 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
2 תשובות

ארץ באות פ - ארצות באות פ

מי יכול לענות לי על שאלה? בין הדברים הקשים ביותר עבורי במשחק חי דומם צומח זה החלק של הארצות. יש מצב שמישהו מכניס כאן רשימה של ארצות באות פ, מישהו מכיר שם של ארץ שמתחילה באות פ

שאלה נשאלה ב- 10 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

ארץ באות ע - ארצות באות ע

יש מצב שמישהו עונה לי על שאלה? הקטגוריה הכי קשה לי במשחק חי דומם צומח זה החלק של הארצות. יש מצב שמישהו מכניס כאן רשימה של ארצות באות ע, מישהו מכיר שם של ארץ שמתחילה באות ע

שאלה נשאלה ב- 10 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

ארץ באות ס - ארצות באות ס

כל הכבוד למי שטורח ועונה לשאלות, כל הכבוד על הזמן שאתם משקיעים באנשים, אני אוהב לשחק במשחק חי דומם צומח אני חייב תמיד לנצח. יש לי ... צריך רשימה של ארצות באות ס, מישהו מכיר שם של ארץ שמתחילה באות ס

שאלה נשאלה ב- 10 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

ארץ באות נ - ארצות באות נ

כל הכבוד לכם על האתר ועל על הטרחה שאתם טורחים, אני צריך לחי דומם צומח רשימה של ארצות באות נ, מישהו מכיר שם של ארץ שמתחילה באות נ

שאלה נשאלה ב- 10 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

ארץ באות מ - ארצות באות מ

יש לי שאלה דחופה! מעוניין לדעת למשחק חי, דומם צומח אם אפשר לציין כאן באתר רשימה של ארצות באות מ, מישהו מכיר שם של ארץ שמתחילה באות מ

שאלה נשאלה ב- 10 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

ארץ באות ל - ארצות באות ל

מעוניין בתשובה לשאלה דחופה! דחוף צריך רשימה של ארצות באות ל, מישהו מכיר שם של ארץ שמתחילה באות ל

שאלה נשאלה ב- 10 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

ארץ באות כ - ארצות באות כ

יש מישהו שיכול לתת לי תשובה? דחוף צריך רשימת ארצות באות כ, מישהו מכיר שם של ארץ שמתחילה באות כ

שאלה נשאלה ב- 10 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

ארץ באות י - ארצות באות י

יש לי שאלה דחופה! אני משחק חי דומם צומח אני חייב תמיד לנצח. יש לי בעיה שאני תמיד לא מצליח להזכר בשמות של ארצות. אני צריך רשימת ארצות באות י, מישהו מכיר שם של ארץ שמתחילה באות י

שאלה נשאלה ב- 10 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

ארץ באות ט - ארצות באות ט

יש מצב שמישהו עונה לי על שאלה? צריכה באופן דחוף רשימת ארצות באות ט, מישהו מכיר שם של ארץ שמתחילה באות ט

שאלה נשאלה ב- 10 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

ארץ באות ח - ארצות באות ח

מעוניין בתשובה לשאלה דחופה! אני צריך לחי דומם צומח רשימה של ארצות באות ח, מישהו מכיר שם של ארץ שמתחילה באות ח

שאלה נשאלה ב- 10 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

ארץ באות ז - ארצות באות ז

מי יכול לתת לי תשובה? אני צריך לחי דומם צומח רשימה של ארצות באות ז, מישהו מכיר שם של ארץ שמתחילה באות ז

שאלה נשאלה ב- 10 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
2 תשובות

ארץ באות ו - ארצות באות ו

יופי שאתם עונים על שאלות, בין הדברים הקשים ביותר עבורי במשחק חי דומם צומח זה החלק של הארצות. יש מצב שמישהו מכניס כאן רשימת ארצות באות ו, מישהו מכיר שם של ארץ שמתחילה באות ו

שאלה נשאלה ב- 10 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

ארץ באות ה - ארצות באות ה

כל הכבוד למי שטורח ועונה לשאלות, כל הכבוד על ההשקעה, אני משחק חי דומם צומח ואני חייב לנצח. יש לי בעיה שאני תמיד לא מצליח לזכור ... אני צריך רשימת ארצות באות ה, מישהו מכיר שם של ארץ שמתחילה באות ה

שאלה נשאלה ב- 10 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

ארץ באות ד - ארצות באות ד

כל הכבוד למי שטורח ועונה לשאלות, כל הכבוד על העזרה שאתם נותנים לאנשים, דחוף צריך רשימת ארצות באות ד, מישהו מכיר שם של ארץ שמתחילה באות ד

שאלה נשאלה ב- 10 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...