Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

שאלות אחרונות שתוייגו גבול-בין-מדינות

0 הצבעות
1 תשובה

גבולות זימבבואה, מה הגבולות של זימבבואה?

 מעוניין לדעת מהם גבולות זימבבואה? עם אלו מדינות יש לזימבבואה גבול משותף ומה אורכו המשוער של גבול זה? תודה

שאלה נשאלה ב- 1 אוגוסט, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

גבולות זמביה, מה הגבולות של זמביה?

 מעוניין לדעת מהם גבולות זמביה? עם אלו מדינות יש לזמביה גבול משותף ומה אורכו המשוער של גבול זה? תודה

שאלה נשאלה ב- 1 אוגוסט, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

גבולות תימן, מה הגבולות של תימן?

 מעוניין לדעת מהם גבולות תימן? עם אלו מדינות יש לתימן גבול משותף ומה אורכו המשוער של גבול זה? תודה

שאלה נשאלה ב- 1 אוגוסט, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

גבולות סהרה המערבית, מה הגבולות של סהרה המערבית?

 מעוניין לדעת מהם גבולות סהרה המערבית? עם אלו מדינות יש לסהרה המערבית גבול משותף ומה אורכו המשוער של גבול זה? תודה

שאלה נשאלה ב- 1 אוגוסט, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

גבולות יהודה ושומרון, מה הגבולות של יהודה ושומרון?

 מעוניין לדעת מהם גבולות יהודה ושומרון? עם אלו מדינות יש ליהודה ושומרון גבול משותף ומה אורכו המשוער של גבול זה? תודה

שאלה נשאלה ב- 1 אוגוסט, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

גבולות ואליס ופוטונה, מה הגבולות של ואליס ופוטונה?

 מעוניין לדעת מהם גבולות ואליס ופוטונה? עם אלו מדינות יש לואליס ופוטונה גבול משותף ומה אורכו המשוער של גבול זה? תודה

שאלה נשאלה ב- 1 אוגוסט, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

גבולות האי וייק, מה הגבולות של האי וייק?

 מעוניין לדעת מהם גבולות האי וייק? עם אלו מדינות יש להאי וייק גבול משותף ומה אורכו המשוער של גבול זה? תודה

שאלה נשאלה ב- 1 אוגוסט, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

גבולות איי הבתולה הבריטיים, מה הגבולות של איי הבתולה הבריטיים?

 מעוניין לדעת מהם גבולות איי הבתולה הבריטיים? עם אלו מדינות יש לאיי הבתולה הבריטיים גבול משותף ומה אורכו המשוער של גבול זה? תודה

שאלה נשאלה ב- 1 אוגוסט, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

גבולות וייטנאם, מה הגבולות של וייטנאם?

 מעוניין לדעת מהם גבולות וייטנאם? עם אלו מדינות יש לוייטנאם גבול משותף ומה אורכו המשוער של גבול זה? תודה

שאלה נשאלה ב- 1 אוגוסט, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

גבולות ונצואלה, מה הגבולות של ונצואלה?

 מעוניין לדעת מהם גבולות ונצואלה? עם אלו מדינות יש לונצואלה גבול משותף ומה אורכו המשוער של גבול זה? תודה

שאלה נשאלה ב- 1 אוגוסט, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

גבולות ונואטו, מה הגבולות של ונואטו?

 מעוניין לדעת מהם גבולות ונואטו? עם אלו מדינות יש לונואטו גבול משותף ומה אורכו המשוער של גבול זה? תודה

שאלה נשאלה ב- 1 אוגוסט, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

גבולות אוזבקיסטן, מה הגבולות של אוזבקיסטן?

 מעוניין לדעת מהם גבולות אוזבקיסטן? עם אלו מדינות יש לאוזבקיסטן גבול משותף ומה אורכו המשוער של גבול זה? תודה

שאלה נשאלה ב- 1 אוגוסט, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

גבולות אורוגוואי, מה הגבולות של אורוגוואי?

 מעוניין לדעת מהם גבולות אורוגוואי? עם אלו מדינות יש לאורוגוואי גבול משותף ומה אורכו המשוער של גבול זה? תודה

שאלה נשאלה ב- 1 אוגוסט, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

גבולות המונומנט הימי הלאומי באיים הפסיפיים המרוחקים, מה הגבולות של המונומנט הימי הלאומי באיים הפסיפיים המרוחקים?

 מעוניין לדעת מהם גבולות המונומנט הימי הלאומי באיים הפסיפיים המרוחקים? עם אלו מדינות יש להמונומנט הימי הלאומי באיים הפסיפיים המרוחקים גבול משותף ומה אורכו המשוער של גבול זה? תודה

שאלה נשאלה ב- 1 אוגוסט, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

גבולות ארצות הברית, מה הגבולות של ארצות הברית?

 מעוניין לדעת מהם גבולות ארצות הברית? עם אלו מדינות יש לארצות הברית גבול משותף ומה אורכו המשוער של גבול זה? תודה

שאלה נשאלה ב- 1 אוגוסט, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

גבולות אנגליה, מה הגבולות של אנגליה?

 מעוניין לדעת מהם גבולות אנגליה? עם אלו מדינות יש לאנגליה גבול משותף ומה אורכו המשוער של גבול זה? תודה

שאלה נשאלה ב- 1 אוגוסט, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

גבולות איחוד האמירויות הערביות, מה הגבולות של איחוד האמירויות הערביות?

 מעוניין לדעת מהם גבולות איחוד האמירויות הערביות? עם אלו מדינות יש לאיחוד האמירויות הערביות גבול משותף ומה אורכו המשוער של גבול זה? תודה

שאלה נשאלה ב- 1 אוגוסט, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

גבולות אוקראינה, מה הגבולות של אוקראינה?

 מעוניין לדעת מהם גבולות אוקראינה? עם אלו מדינות יש לאוקראינה גבול משותף ומה אורכו המשוער של גבול זה? תודה

שאלה נשאלה ב- 1 אוגוסט, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

גבולות אוגנדה, מה הגבולות של אוגנדה?

 מעוניין לדעת מהם גבולות אוגנדה? עם אלו מדינות יש לאוגנדה גבול משותף ומה אורכו המשוער של גבול זה? תודה

שאלה נשאלה ב- 1 אוגוסט, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

גבולות טובאלו, מה הגבולות של טובאלו?

 מעוניין לדעת מהם גבולות טובאלו? עם אלו מדינות יש לטובאלו גבול משותף ומה אורכו המשוער של גבול זה? תודה

שאלה נשאלה ב- 1 אוגוסט, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...